Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest popęd płciowy?

  Ciekawym zjawiskiem leżącym pośrodku między popędami czysto psychologicznymi a społecznymi jest popęd płciowy. W świecie zwierząt, poza grupą naczelnych, popęd płciowy jest wyłącznie instynktowny, ściśle związany z poziomem hormonów płciowych we krwi. U ludzi popęd płciowy ma funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są popędy społeczne (potrzeby społeczne)?

  Podczas gdy niektóre z ludzkich potrzeb, jak głód czy pragnienie, są związane z fizjologią, inne związane są z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. Te ostatnie można określić jako popędy społeczne (niektórzy teoretycy nazywają je potrzebami społecznymi). Naukowcom udało się zdefiniować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są zachowania nabyte?

  Podczas gdy niektóre ludzkie zachowania są instynktowne, czy wrodzone, a inne wynikają z popędów czy potrzeby poprawienia pozycji jednostki w hierarchii społecznej, spora część naszych interakcji społecznych została nabyta. Pierwsza interakcja społeczna niemowlęcia to kontakty z matką. We wczesnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest instynkt?

  Dawniej psychologowie uważali, że w kształtowaniu ludzkiego zachowania ważną rolę odgrywa instynkt. Ich zdaniem większość ludzi, podobnie jak zwierzęta, posiada „instynkt stadny", który każe im łączyć się w grupy zapewniające ochronę i przeżycie. Dlatego już na bardzo prymitywnym poziomie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są popędy?

  Dla psychologa popęd jest reakcją na nieprzyjemny bodziec. Jest to stan wywołany pragnieniem poradzenia sobie w jakiś sposób z sytuacją, która zagraża przetrwaniu. Wychodząc z takiego założenia psycholodzy behawioryści próbowali zmierzyć i badać popędy fizyczne. Okazało się, że takie popędy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest rola człowieka jako istoty społecznej?

  Człowiek jest istotą społeczną i nie może się w pełni realizować bez obecności innych ludzi. Rodzaj relacji międzyludzkich, ich organizacji i rządzące nimi zasady oraz wynikający z tego sposób, w jaki ludzie odnoszą się do siebie, określa charakter i strukturę społeczeństwa. Społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest rodzina?

  Ludzka rodzina jest podstawową komórką społeczną stworzoną w celu zapewnienia opieki nad potomstwem, co jest gwarancją przetrwania gatunku. Pod tym względem jest podobna do innych „rodzin" w królestwie zwierząt, choć różnica polega na tym, ze rodzina ludzka posiada takie aspekt emocjonalny, kulturowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są testy osobowości?

  Testy osobowości są coraz dokładniejsze pod tym względem, że oceniają temperament, charakter i inteligencję, pozwalają przewidzieć zachowanie i reakcje na różne trudne sytuacje. Testy osobowości często łączy się z testami na inteligencję, chociaż oba rodzaje nie są w pełni doskonałe. Jeden...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychologia społeczna?

  Inna grupa poglądów dotyczących osobowości nazywa się psychologią społeczną. Koncentrują się one na sposobach zachowania, jakich uczymy się w określonych sytuacjach społecznych - podczas spotykania, rozmawiania i interakcji z innymi ludźmi. Każdy z nas obserwuje zachowanie innych i te obserwacje są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są cechy osobowości?

  Nie należy mylić opisu temperamentów, którego przykładem może być teoria Hipokratesa, z analizą osobowości. Wprawdzie cechy osobowości są w stosunku do temperamentu wtórne (temperament zaczyna objawiać się znacznie wcześniej niż osobowość), ale cechy temperamentalne nie pozostają w bezpośredniej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Greg Dodano /31.01.2012 Znaków /2 879

  praca w formacie txt

Do góry