Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest kriochirurgia oka?

  Część zabiegów okulistycznych wykonuje się przy zastosowaniu niskich temperatur (-25°C do -80°C) -jest to tak zwana kriochirurgia oka. Do zabiegów tych należą: wydobywanie zaćmionej soczewki - po uprzednim otwarciu oka - za pomocą krioekstraktora, zamrażanie nabłonka rogówki zaatako­wanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zostać okulistą?

  Przyszły lekarz okulista musi najpierw ukończyć sześcioletnie studia w Akademii Medycznej na wydziale lekarskim i po odbyciu stażu rozpocząć pracę w szpitalu na oddziale okulistycznym. Po co najmniej trzech latach pracy i zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów zostaje dopuszczony do egzaminu na pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się chirurgia okulistyczna?

  Obecnie przeprowadza się wiele operacji oka; wszystkie wymagają wielkiej precyzji i olbrzymich umiejętności. Większość z nich trzeba prowadzić pod specjalnym mikroskopem. Chirurdzy okuliści operują kataraktę, jaskrę, odklejoną siatkówkę i inne schorzenia oczu. Współ­pracują także z internistami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest mikrosko­powa lampa szczelinowa?

  Jeśli okulista musi przeprowadzić szczegółowe badanie przedniej części rogówki, przedniej komo­ry oka lub źrenicy, potrzebna mu jest mikrosko­powa lampa szczelinowa. Czasami przed badaniem wpuszcza się do oka kroplę barwnika fluorescen­cyjnego, aby wszelkie zadraśnięcia i otarcia rogów­ki były...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest oftalmoskop?

  Pierwszym etapem pracy okulisty z pacjentem jest badanie w celu postawienia diagnozy. Najważ­niejszym urządzeniem służącym do badania oka jest oftalmoskop, przyrząd optyczny umożliwiają­cy jednocześnie oświetlenie wnętrza oka i po­większenie obrazu około 18 razy. Emituje on cien­ką wiązkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy występuje zez?

  Zez występuje wtedy, gdy jeden z mięśni poru­szających okiem jest osłabiony albo pracuje wadli­wie, w wyniku czego pacjent patrzy każdym okiem w innym kierunku i nie jest w stanie skupić wzro­ku na jednym punkcie. Jeśli jedna lub obie źrenice są skierowane ku nosowi, zez nazywa się zbieżny, jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest paraliż oka?

  Paraliż oka (oftalmoflegia) albo osłabienie mię­śni oka, które między innymi rozszerzają i zwęża­ją źrenicę, to poważne schorzenie. Jeśli mięśnie są jedynie lekko osłabione, najwcześniej pojawia się podwójne widzenie. Jeśli nastąpi paraliż, pacjent nie jest w stanie poruszać gałką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się okulistyka?

  Jeśli w wyniku uderzenia w oko nękają nas silne bóle głowy albo jeśli przypadkowo skaleczymy oko, lekarz rodzinny skieruje nas do okulisty. Okulistyka to dział medycyny zajmujący się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób narządu wzroku i zaburzeń widze­nia. Lekarzy specjalizujących się w tej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się fizykoterapia?

  Fizykoterapia jest działem medycyny, w którym wykorzystuje się bodźce mechaniczne, cieplne i elektryczne oraz różne rodzaje promieniowania do leczenia różnorakich schorzeń i przywracania funkcji narządów, zwłaszcza narządów ruchu. Rozróżniamy różne formy fizykoterapii: • Elektroterapia, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /4 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się fizjoterapia?

  Fizjoterapia to dział medycyny, który zajmuje się wykorzystaniem różnych postaci energii występują­cych w przyrodzie (ciepła, energii kinetycznej, elektrycznej i promie­niowania). Wiele stosowanych w niej metod zostało przejętych z dawnej medycyny ludowej, a dzię­ki zdobyczom współczesnej wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt

Do góry