Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest homeopatia?

  Prekursorem homeopatii w świecie zachodnim był Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843). Hahnemann urodził się w Miśni (Niemcy), studiował medycynę na uniwersytecie w Lipsku. Podczas studiów przeprowadził kilka ekspery­mentów nad korą chinowca, z której otrzymuje się chininę. Wynikiem prac...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /3 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest homeopatia?

  Homeopatia to metoda leczenia, polegająca na podawaniu pacjen­tom bardzo małych dawek leków, które w dużych ilościach wywołują reakcje podobne do objawów obserwowanych w leczonej chorobie. Idea homeopatii wyłoniła się z przekonania, że zewnętrzne oznaki choroby są dowodem na to, że organizm...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są leki pochodzenia roślinnego?

  We współczesnej medycynie około jednej czwar­tej leków przepisywanych przez lekarzy jest pocho­dzenia roślinnego. Na przykład kora chinowca jest źródłem chininy - bezbarwnego, bezwonnego i bardzo gorzkiego alkaloidu, wykorzystywanego do leczenia malarii. Sok śmiertelnie trującego pokrzyka wilczej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /4 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijało się ziołolecznictwo?

  Człowiek od dawna wykorzystywał rośliny w celach leczniczych. Ich właściwości opi­sywano w książkach zwanych zielnikami. Pierwszy znany nam zielnik został napisany pra­wie 5000 lat temu przez (albo pod kierunkiem) chińskiego cesarza Szen Nunga. Książka nosiła tytuł Pen-tsao-king i zawierała opisy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się ziołolecznictwo?

  Ziołolecznictwo to tradycyjna metoda terapeutyczna polegająca na wykorzystaniu ziół w leczeniu chorób - znana w większości społeczeństw, a jednocześnie coraz popularniejsza forma medycyny alternatywnej. Wiele leków stoso­wanych we współczesnej medycy­nie jest pochodzenia roślinnego. Jednak zielarze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy medycyna rozwija się we właściwym kierunku?

  Postęp w naukach medycznych doprowadził do pojawienia się wielu wątpliwości natury etycznej. Czy medycyna rozwija się we właściwym kierun­ku? Czy ograniczone środki finansowe przeznacza się na rozwiązywanie najważniejszych problemów? Czy możliwości, jakie otwierają przed człowiekiem coraz to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /4 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie zaawansowanej technologii na oddziałach intensywnej terapii?

  Dzięki zaawansowanej technologii znajdującej za­stosowanie w nowoczesnych oddziałach intensyw­nej terapii, pacjenci z poważnymi uszkodzeniami ciała, lub dotknięci ciężką chorobą, mają dziś więk­sze szanse na przeżycie. Podczas procesu leczenia mogą być utrzymywani przy życiu przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeprowadza się badania mózgu?

  Ostatnio osiągnięto znaczne postępy w badaniach dotyczących pracy mózgu. Na podstawie badań skutków przeprowadzonych operacji mózgu, naukowcy potrafili wydedukować, jakie funkcje spełniają poszczególne części centralnego układu nerwowego i w jaki sposób współpracują ze sobą. Wynalezienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie nowych technologii w leczeniu bezpłodności?

  Badania w dziedzinie położnictwa i ginekologii umożliwiły olbrzymi postęp w leczeniu bezpłod­ności, wykrywaniu wad płodu oraz opiece pre­natalnej (przedporodowej). Rozwój metod lecze­nia bezpłodności został zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych, kiedy to nowe odkrycia naukowe umożliwiły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie nowoczesnych technologii w medycynie?

  Zdobycze współczesnej techniki znacznie zmniejszyły liczbę przypadków, w których medycyna jest bezsilna. Mimo ogromnego postępu, ciało ludzkie nie odkryło jeszcze wszystkich swoich tajemnic. Podczas ostatnich trzech dziesięcioleci świat był świadkiem niezwykłego rozwoju nauk medycznych. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /1 897

  praca w formacie txt

Do góry