Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jak postępować w przypadku oparzenia?

  Jeśli ktoś uległ poważnemu oparzeniu, osoba udzie­lająca pomocy powinna przede wszystkim zmo­czyć uszkodzone miejsce dużą ilością zimnej, najlepiej bieżącej, wody. Miejsce oparzenia chłodzimy przez co najmniej kilka minut. Wszystkie cięższe oparzenia wymagają leczenia szpitalnego. Pamiętajmy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować w przypadku krwotoku z rany?

  W przypadku poważnego krwotoku z rany należy jak najszybciej zahamować krwawienie, wywiera­jąc silny nacisk powyżej rany. Można to wykonać przykładając do rany kawałek czystej (najlepiej sterylnej) gazy lub szmatki, a przy braku opatrun­ku wystarczy nawet nacisnąć miejsce powyżej rany palcami lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować z osobą z objawami wstrząsu?

  Ratownik udzielający pierwszej pomocy powinien zwrócić uwagę, czy pacjent prawidłowo oddycha, czy jego oddech jest przyspieszony, nieregularny bądź głośny. Trzeba sprawdzić tempo i siłę pulsu. Sinawy kolor skóry, zwłaszcza ust, może sygnali­zować problemy oddechowe. W razie ich wystą­pienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować z osobą nieprzytomną?

  Jeśli chory wygląda na nieprzytomnego, ratownik powinien delikatnie go poruszyć i krzyknąć do niego, aby upewnić się,czy poszkodowany stracił przytomność. Jeśli przytomność nie wraca, należy usunąć wszystkie ciała obce z jamy ustnej chore­go, następnie unieść jego brodę i odchylić głowę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy?

  Bardzo dobrze wyposażone oddziały intensywnej terapii służą także pomocą w nagłych wypadkach. Najlepiej jest, gdy pierwszej pomocy na miejscu wypadku udzielają profesjonaliści, czyli lekarze, sanitariusze lub członkowie ekip ratowniczych. Na miejscu wypadku pierwszą czynnością osób udzielających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest sztuczne karmienie?

  Jeśli pacjent jest nieprzytomny, należy mu poda­wać pokarm przez cewnik. Jeśli jelita pracują, do żołądka chorego wprowadza się przez nos cienką rurkę, przez którą można podawać pokarm w pły­nie. Zawiera on mieszankę węglowodanów, tłusz­czów, białek i witamin - wszystkich składników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kroplówka?

  Kroplówka służy wprowadzaniu do organizmu pacjenta płynu w bardzo wolnym tempie, regulo­wanym przez zawór mechaniczny albo elektroniczne urządzenie do pomiaru przepływu kropli. Kroplówki można połączyć ze specjalnymi urzą­dzeniami, umożliwiającymi dokładne monitoro­wanie stanu pacjenta, na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest respirator?

  Po poważnej operacji u pacjenta mogą wystąpić problemy z oddychaniem, także wymagające inten­sywnej terapii. Mogą one być skutkiem ubocznym zastosowanych środków znieczulających lub po­jawienia się płynu w płucach. Jeśli pacjentowi usu­nięto jedno płuco albo cierpi on na przewlekłą chorobę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest intensywna terapia?

  Człowiek został poważnie poszko­dowany w wypadku samocho­dowym. Obficie krwawi i ma połamane kończyny. Aby przeżył, potrzebna jest mu pierwsza pomoc, a potem intensywna terapia. Termin intensywna terapia odnosi się nie tyl­ko do długotrwałej opieki specjalistycznej nad pacjentem, lecz również do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody leczenia stosuje się w hospicjach?

  Do hospicjów najczęściej przyjmowani są pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową. Zazwy­czaj mają już za sobą wszelkie możliwe terapie, za pomocą których medycyna stara się leczyć raka, i znajdują się w końcowych stadiach choroby. Celem pracy lekarzy i pielęgniarek nie jest już wal­ka z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /3 746

  praca w formacie txt

Do góry