Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest anatomopatologia?

  Patomorfologia (anatomia patologiczna) jest nauką o zmianach chorobowych w tkankach. Lekarz anatomopatolog ma bezpośrednio do czynienia z wycinkami ciała i próbkami płynów ustrojowych, nie z pacjentem. Zazwyczaj patolog ma kontakt z lekarzem szpitalnym albo prowadzącym, który następnie przekazuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest histopatologia?

  Patologia w szerokim znaczeniu to nauka zajmu­jąca się przyczynami chorób i mechanizmami ich rozwoju, przebiegiem i skutkami. Obejmuje takie nauki medyczne jak mikrobiologię, serologię, immunologię, anatomię i fizjologię patologiczną. Większość ludzi myli patologię z histopatologią. Histopatologia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /3 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rezonans magnetyczny?

  Użyteczną techniką badawczą jest jądrowy rezonans magnetyczny (JRM). Polega on na poddaniu ciała pacjenta działaniu silnego pola magnetycznego i nieszkodliwych fal radiowych. Atomy wodoru znajdujące się w organizmie reagują wtedy wyraź­nym przyspieszeniem. Kiedy fale radiowe produ­kowane przez JRM...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest radioterapia?

  Niskie dawki promieniowania rentgena są wy­korzystywane dla celów diagnostycznych, gdy tym­czasem bardzo wysokie dawki stosuje się w lecze­niu pewnych rodzajów raka. Promieniowanie niszczy wszystkie żyjące komórki, ale komórki nowotworowe szybciej od innych ulegają uszko­dzeniu i wolniej przebiega...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coto jest tomograf komputerowy?

  Najnowsze aparaty rentgenowskie, których tech­nologia rozwinęła się w latach siedemdziesiątych, wykorzystują komputery do wysyłania promieni i analizowania wyników. Tomograf komputerowy (KT) dzieli badaną część ciała na sekcje, analizu­je gęstość tkanek i tworzy komputerowy obraz na monitorze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zdjęcie stomatologiczne?

  Promienie rentgena są od wielu lat wykorzysty­wane w stomatologii. Czasami trudno jest wykryć próchnicę podczas zewnętrznego badania zębów, gdy tymczasem prześwietlenie ujawnia wszystkie ubytki, choroby korzeni, stany zapalne i inne pro­blemy. Na podstawie otrzymanej w ten sposób informacji lekarz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są środki kontrastowe stosowane w radiologii?

  W większości przypadków wystarcza standardowe badanie promieniami rentgena. Jednak niektóre części ciała nie wychodzą zbyt dobrze na zwyczajnych radiogramach, wobec czego wymyślono specjalne metody badania. Polegają one na zasto­sowaniu substancji zwanych środkami kontrasto­wymi. Są to substancje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wykonuje się zdjęcie rentgenowskie?

  Zdjęcia rentgenowskie wykonuje się w specjalnych pomieszczeniach. Pacjent musi zdjąć ubranie, by odkryć te części ciała, które mają być prześwie­tlone. Przedmioty takie jak biżuteria, spinki do wło­sów czy mostki stomatologiczne mogą przesłonić badany narząd i podczas wykonywania zdjęć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są promienie rentgena?

  Promienie rentgena są, podobnie jak fale radiowe i światło widzialne, falami elektromagnetycznymi, tak jak fale radiowe są one niewidzialne. Powstają w wyniku bombardowania wykonanej z wolframu anody wiązkami elektronów w urządzeniu nazy­wanym lampą rentgenowską. Promieniowanie rent­genowskie wytworzone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /2 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest radiologia?

  Diagnoza nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza jeżeli źródło dolegliwości usytuowane jest wewnątrz organiz­mu. Radiologia, dziedzina medycy­ny, w której promienie rentgena wykorzystywane są w celu badania narządów wewnętrznych, to prosta, stosunkowo bezpieczna metoda rozpoznawania chorób. Ósmego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /2 509

  praca w formacie txt

Do góry