Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny i jak leczyć bezpłodność?

  Leczenie bezpłodności może wymagać ujawnienia przed partnerem i lekarzem intymnych szczegó­łów dotyczących pożycia płciowego. Może pojawić się konieczność odbycia kontrolowanego stosun­ku płciowego, czasami w połączeniu z nieprzyjemnymi i nieraz odpychającymi medycznymi proce­durami. Bywa, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /8 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest bezpłodność?

  Jeśli para prowadzi współżycie płciowe przez rok do dwóch i nie dochodzi do poczęcia, to ist­nieje konieczność zbadania przyczyny. Pierwszym etapem leczenia jest ustalenie, czy para współżyje w prawidłowy sposób i w odpo­wiedniej fazie cyklu, aby plemniki mogły zetknąć się z dojrzałą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zapłodnienie?

  Zdarza się czasem, ze ludzie nie mogą doczekać się potomstwa, pomimo ze bardzo tego pragną -sytuacja taka jest bardzo trudna pod względem psychologicznym zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Na szczęście stale rozwija się wiedza na temat bez­płodności i metod jej leczenia. Miliony ludzi na całym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są spotykane zaburzenia czynności jelit?

  Zwolniona praca jelit jest spowodowana brakiem albo niewystarczającą ilością normalnych sygna­łów nerwowych kontrolujących aktywność mięśni jelit lub blokadą tych mięśni. Zmniejszona ruchli­wość jelit powoduje zaparcie. Jeśli dojdzie do zapa­lenia lub uszkodzenia otrzewnej, błony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest choroba Leśniowskiego-Crohna?

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest spo­wodowane zapaleniem błony śluzowej jelita gru­bego, a choroba Leśniowskiego-Crohna to stan zapalny błony śluzowej jelita krętego i w mniej­szym stopniu grubego, przełyku lub żołądka. Żadne ze schorzeń nie powstaje na tle infekcji jelitowej (bakteryjnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zespół wrażliwego jelita?

  Stres emocjonalny i zmiany nastrojów także pro­wadzą do zaburzeń w normalnym funkcjonowaniu jelit. Ostrzejsze formy występują zwykle u dzieci, które na problemy emocjonalne reagują wymiota­mi, biegunką czy bólami brzucha. U dorosłych znajdujących się w silnej sytuacji stresowej może pojawić się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wykonuje się badania jelit?

  Jeśli do lekarza zgłasza się pacjent, u którego za­chodzi podejrzenie choroby jelit, zwykle potrzeb­ne jest badanie fizykalne jamy brzusznej. Niemal każdą część jelita można wyczuć przez miękką ścianę brzucha, zatem po przeprowadzeniu wywia­du z pacjentem, lekarz rozpoczyna badanie palpacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy schorzeń jelit?

  Znamy wiele różnych schorzeń jelit, ale liczba obja­wów, czy dających się zauważyć skutków, jest nie­wielka. Dzieje się tak dlatego, ponieważ jelito jest dość prostym systemem, w którym tylko kilka ele­mentów może ulec uszkodzeniu. Choroba jelit może upośledzić proces trawienia i doprowadzić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak pracują jelita?

  Połykany przez nas pokarm podlega skomplikowanym pro­cesom, podczas których wszystkie potrzebne składniki odżywcze są wchłaniane do organizmu, a szkodliwe produkty uboczne -wydalane. Niestety, jelita - miejsce, w którym przebiegają te procesy -narażone są na różne choroby. Właśnie w jelitach odbywa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Dracena Dodano /31.01.2012 Znaków /4 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest cytologia?

  Dziedzina patologii o nazwie cytologia jest ściśle związana z histopatologią. Generalnie histopato­log analizuje fragmenty całych tkanek, podczas gdy cytolog zajmuje się pojedynczymi komórkami. Cytolog bada komórki pod bardzo silnym mikro­skopem i zwraca uwagę na ich kształt, tempo po­działu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ochal Dodano /31.01.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt

Do góry