Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje przeszczepów?

  Od czasu do czasu jeszcze zdarza się, że informa­cje o operacji przeszczepienia narządu podają głów­ne wydania dzienników, szczególnie kiedy biorcą jest niemowlę albo małe dziecko, albo jeśli okres oczekiwania na dawcę był bardzo długi. Niektóre rodzaje transplantacji są jednak tak powszechne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest odrzucenie przeszczepu?

  Krew jest „tkanką płynną". W dużym szpitalu co­dziennie wykonuje się kilka „transplantacji" krwi - zwykle nazywanych transfuzjami. Przed transfu­zją krew należy odpowiednio dobrać. Trzeba ją wybrać z kilku rodzajów, w zależności od grupy i czynnika Rh, przefiltrować i odpowiednio przy­gotować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy można pobrać narząd do przeszczepu?

  Pobranie narządów do transplantacji wymaga naj­częściej wyraźnego zezwolenia udzielonego albo przez pacjenta przed śmiercią, albo najbliższego krewnego po śmierci. Od niedawna w Polsce obo­wiązuje ustawa o przeszczepach narządów, według której można pobrać narządy do transplantacji od każdej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się transplantologia?

  Jeszcze nie tak dawno idea przesz­czepiania narządów zostałaby zaliczona do naukowej fantastyki. Jednak dziś liczba ludzi, którzy zawdzięczają życie transplanto­logii, gwałtownie się zwiększa. 3 grudnia 1967 roku cały świat wstrzymał oddech, gdy południowoafrykański kardio­chirurg, Christiaan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest śmierć mózgu?

  Przez długie wieki bicie serca uważano za podsta­wową oznakę życia. Kiedy serce przestaje bić, organizm umiera po kilku minutach. Jednak medy­cyna wykazała w dzisiejszych czasach, że serce, jak reszta organizmu, znajduje się pod kontrolą mózgu. To mózg zawiera esencję życia - świado­mość i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się chirurgia kosmetyczna?

  Są sytuacje, w których poważne problemy natury psychicznej usprawiedliwiają przeprowadzenie operacji zmieniającej wygląd pacjenta, który po­zbędzie się w ten sposób kompleksów. Zmiana wyglądu zewnętrznego nie musi zapoczątkować radykalnych zmian w osobowości, uratować mał­żeństwo czy poprawić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się chirurgia plastyczna?

  Chirurgia plastyczna jest ważną gałęzią współczesnej medycyny. Czasem zabiegi wykonuje się z przyczyn czysto kosmetycznych, częściej w celu odtworzenia uszkodzonych lub zniekształconych tkanek. Chirurgia plastyczna jest dziedziną medy­cyny zabiegowej, zajmującą się wprowa­dzaniem zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /5 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są zasady etyki lekarskiej?

  Jedną z najważniejszych norm uznawanych w spo­łeczeństwie ludzkim jest prawo człowieka do decy­dowania o swoim życiu. Nazywamy je autonomią jednostki. Zgodnie z tą normą, lekarz prowadzący powinien zawsze postępować zgodnie z wolą pac­jenta i zadbać o to, by pacjent otrzymał wszelkie możliwe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /11 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się analityka medyczna?

  Analityka medyczna zajmuje się identyfikowaniem i wykonywaniem pomiarów rozmaitych związków chemicznych występujących we krwi, moczu, kale, sokach żołądkowych i innych płynach i tkankach organizmu. Do tych związków chemicznych nale­żą: tlen rozpuszczony we krwi, hormony, enzymy, sole mineralne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest etyka lekarska?

  Już w najdawniejszych czasach, kiedy medycyna dopiero zaczynała się rozwijać, uznano za konieczne stworzenie specjalnego kodeksu postępowania regulującego relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem, lekarzem a społeczeństwem, a także między samymi lekarzami. Różne społeczeństwa w różnych epokach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /2 738

  praca w formacie txt

Do góry