Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czym są choroby zakaźne?

  Niemal wszystkie stworzenia żywe, od paproci i kwiatów do wielorybów i ludzi, są podatne na choroby zakaźne - choroby wywoływane przez zarazki. Nawet pewne rodzaje samych zarazków, jak bakterie, same mogą zostać zainfekowane przez inne zarazki. Mówimy często, że ktoś „złapał chorobę zakaźną"...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się chirurgia ortopedyczna?

  Z wyjątkiem przypadków wymagających natych­miastowego działania chirurg ortopeda musi szcze­gółowo zanalizować stan pacjenta, zanim przystą­pi do operacji. Lekarz przeprowadza wywiad, bada pacjenta i może skierować go na dalsze badania. Podstawowym badaniem jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /4 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się ortopedia?

  Pracę chirurga ortopedy można porównać z pracą mechanika; zajmuje się on układem motorycznym. Zadaniem ortopedy jest korygowanie wad spowodowanych chorobą lub uszkodzeniami mechanicznymi. Jak olbrzymia budowla, na przykład drapacz chmur, potrzebuje nadzoru zespołu fachowc­ów, przez których jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najczęstsze operacje neurochirurgiczne?

  Z uwagi na złożoność i delikatną konstrukcję ukła­du nerwowego neurochirurdzy muszą działać wy­jątkowo ostrożnie, kiedy są zmuszeni ingerować w wewnętrzną strukturę mózgu w poszukiwaniu ogniska choroby. Im więcej dowiedzą się o danym przypadku chorobowym przed wykonaniem pierw­szego cięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /8 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się neurochirurgia?

  Operacje mózgu - centrum systemu nerwowego kontrolującego wszyst­kie funkcje organizmu - są za­zwyczaj niezmiernie skomplikowane i wykorzystuje się w nich najnowsze techniki medyczne, sprzęt i za­awansowaną technologię. W 1848 roku pewien człowiek o nazwisku Phineas Gage stał na czele grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /5 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przeszczep szpiku kostnego?

  Miękki, galaretowaty, ale płynny szpik kostny produkuje nowe komórki krwi, zajmujące się trans­portem tlenu wokół organizmu i zabijaniem zarazków. Podobnie jak nerka, szpik kostny może pochodzić od żyjącego dawcy, na przykład bli­skiego krewnego. Konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przeszczep nerek?

  Urządzenia do dializy nerek pozwalają pacjentom z chorobą nerek długi czas oczekiwać na dawcę potrzebnego im narządu. Dobór pod względem zgodności tkankowej musi być bardzo staranny, tak wiec odpowiednich dla danego biorcy dawców jest zwykle niewielu. Zazwyczaj nie usuwa się chorej nerki, by zrobić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest transplantacja serca?

  Choroba serca uszkadza zwykle tylko dolne, pom­pujące części, czyli komory. Oznacza to, że czę­sto jedynie te części, wraz z głównymi zastawka­mi, muszą zostać wymienione. W takim wypadku trzeba połączyć mniej naczyń krwionośnych. Pobrane komory i zastawki przyszywa się do górnych części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie warunki musi spełniać biorca narządów?

  Czy każdemu pacjentowi można przeszczepić narządy? Nie u każdego pacjenta z chorym sercem czy ciężką chorobą nerek przeszczep przyniesie spodziewane efekty. U starszych i przewlekle cho­rych ludzi często wszystkie części ciała są w złym stanie. Choć przeszczepiony narząd może dobrze pracować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak znaleźć odpowiedniego dawcę narządów do transplantacji?

  Poważnym problemem w transplantologii jest zna­lezienie odpowiedniego dawcy. Czasami pacjenci muszą długo czekać na narząd, którego grupa tkan­kowa będzie na tyle bliska, by żywić nadzieję na powodzenie operacji. Pod uwagę trzeba brać także rozmiary narządu. Na przykład serce pochodzące od dużego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /2 137

  praca w formacie txt

Do góry