Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest podejście holistyczne w medycynie komplementarnej?

  Elementem wspólnym dla wielu komplementarnych systemów medycznych jest podejście holistyczne. Odnosi się do stosunku do pacjenta i jest odpowiedzią na często powtarzaną krytykę, że medycyna konwencjonalna zajmuje się wyłącznie objawami i przypadkami, a nie samymi ludźmi. Weźmy pod uwagę ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest medycyna naturalna?

  W dzisiejszym, zdominowanym przez najnowsze zdobycze techniki świecie wiele osób poszukuje naturalnych metod ochrony zdrowia. Medycyna alternatywna, inaczej naturalna, niegdyś odrzucona jako zabobony, obecnie znajduje swoich zwolenników na równi z medycyną konwencjonalną. System opieki medycznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak lekarz stawia diagnozę?

  Stawianie diagnozy polega na rozpoznaniu przyczyny konkretnej choroby lub zaburzenia. Podobnie jak detektyw wykorzystujący dostępne mu dowody do eliminowania kolejnych podejrzanych i ustalenia prawdziwego winowajcy, tak lekarz próbuje szukać diagnozy w oparciu o zebrane przez siebie szczegóły. Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /6 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób ułożyć osobę nieprzytomną?

  Osoba nieprzytomna albo mająca zawroty głowy powinna znajdować się pod nieustanną opieką, ponieważ nagłe wymioty mogłyby zablokować drogi oddechowe. Dobrze jest położyć poszkodowanego częściowo na piersiach, częściowo na boku, z głową przekręconą na bok. Ramię znajdujące się niżej powinno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udzielać pierwszej pomocy przy porażeniu prądem?

  Porażenie prądem elektrycznym wywołuje napięcie mięśniowe, a nawet zatrzymanie akcji serca. Ratownik musi przede wszystkim sprawdzić, czy źródło prądu zostało odłączone albo przerwany kontakt między urządzeniem elektrycznym a poszkodowanym. W przeciwnym razie, dotykając ofiary, ratownik sam...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udzielać pierwszej pomocy przy zatruciach?

  Trucizny, leki w szkodliwych ilościach, narkotyki i inne związki chemiczne mogą dostać się do organizmu wieloma sposobami - mogą zostać połknięte, wstrzyknięte, wprowadzone drogą oddechową lub przekazane w wyniku ukąszenia przez owada lub jadowite zwierzę. Niesienie pierwszej pomocy w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udzielać pierwszej pomocy przy oparzeniach?

  Oparzenia mogą być spowodowane przez ogień, gorący metal czy inne substancje, jak również słońce czy kontakt z elektrycznością i pewnymi substancjami chemicznymi. Poważne oparzenia wywołuje też kontakt z gorącymi płynami, na przykład gotującą się wodą czy tłuszczem z patelni. Rozróżniamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udzielać pierwszej pomocy przy złamaniu kości?

  Złamana kość nie jest łatwa do rozpoznania, chyba że jej część wystaje przez przerwaną skórę, albo dana część ciała ma wyraźnie nieprawidłowy kształt. Inne objawy to ból, obrzęk i siniak oraz niemożność ruszania uszkodzoną częścią.ciała. Złamaną kość należy usztywnić za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udzielać pierwszej pomocy?

  Nigdy nie wiadomo, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, zawsze tez ktoś może nagle zachorować - praktyczna wiedza o tym, co należy, a czego nie wolno robić w nagłych wypadkach, nie tylko złagodzi cierpienie, ale może ocalić komuś życie. Pierwsza pomoc może uratować życie i zmniejszyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /9 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest higiena środowiskowa?

  Zdrowe społeczeństwo dba o zapewnienie właściwej higieny środowiskowej, czyli takie usługi sanitarne jak: ■ Usuwanie ognisk chorób zakaźnych ze wspólnych zbiorników wody, magazynów żywności itd. ■ Bezpieczne usuwanie oraz przetwarzanie ścieków i odpadów komunalnych i przemysłowych. ■...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zuza Dodano /31.01.2012 Znaków /5 321

  praca w formacie txt

Do góry