Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Błędnik

  (ilabirinthus, labyrinth) (ryc. 11); główny element ucha wewnętrznego. Wyróżnia się b. kostny, składający się z centralnie położonego przedsionka, do którego z tyłu uchodzą 3 kanały półkoliste, leżące w prostopadłych do siebie płaszczyznach; łączy się on ze ślimakiem, w którym wyróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blokada splotu ramiennego

  (-, brachiał plexus błock); wyłączenie przewodnictwa bodźców w zakresie nerwów zaopatrujących kończynę górną. Stosowana w celach leczniczych lub jako —> znieczulenie przewodowe. B.s.r. wykonuje się najczęściej z dostępu nad-obojczykowego, pachowego lub przez mięśnie pochyłe szyi. Identyfikację...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bobomigi

  (-, baby sing language); komunikacja wi-zyjno-przestrzenna, proste gesty lub znaki migowe stopniowo wprowadzane świadomie do komunikacji z niemowlęciem od 6.-9. mż. przy okazji wykonania rutynowych czynności (gest głaskania piersi -będziemyjeść, gest przywołania - chodź). Znakom migowym musi zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok zatokowo-przedsionkowy

  Cbłock sino-atrialis, sino-atrial błock); postać —* bloku serca polegająca na upośledzeniu przewodzenia do przedsionka pobudzeń wytwarzanych w węźle zatoko-wo-przedsionkowym. Zablokowanie przewodzenia powoduje przerwy w pracy serca, stanowiące wielokrotność prawidłowych odstępów P-P w EKG. Przerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Borelioza

  (borreliosis); choroba z Lyme, wywołana przez krętki Borrelia burgdorferi. Inwazyjna bakteria przenoszona jest na człowieka przez ukłucie zakaźnego kleszcza, w Polsce z rodzaju Ixod.es ricinus, bytującego w środowisku; w którym występują ssaki - ich żywiciele. Choroba przebiega etapami z okresami remisji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bloki mózgu

  (-, principal functional units of bram); elementy współczesnego modelu funkcjonalnych połączeń między strukturami mózgu, które stanowią podstawę regulacji czynności psychicznych i znajdują potwierdzenie w badaniach ludzi zdrowych metodami neuroobrazowania. Model ten został opracowany przez neuropsychologa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból nowotworowy

  cancer pain); ból [wg Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP) nieprzyjemne, zmysłowe i emocjonalne przeżycie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu tkanek] powodowany chorobą nowotworową lub skutkami jej leczenia. B. nocyceptywny (receptorów) powodowany jest bezpośrednim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blokery kanałów wapniowych

  (-, całcium channel blockers); antagoniści wapnia; leki hamujące przepływ wapnia przez błonę komórkową. Do najczęściej stosowanych należy amlody-pina, diltiazem i werapamil. Ponieważ wapń jest mediatorem skurczu mięśni gładkich, b.k.w. powodują rozszerzenie naczyń i dlatego są stosowane w —>...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blizna

  (icicatrix, scar); tkanka powstająca jako końcowy efekt procesu gojenia się rany, zachodzącego na skutek naprawy, w którym zniszczony fragment narządu lub tkanki jest zastępowany tkanką łączną. Ostatecznie b. składa się prawie wyłącznie z pasm kolagenu, nielicznych fibro-blastów i naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóle brzucha u dzieci

  (-, abdominał pains in children); częsta dolegliwość organiczna lub psychoorga-niczna wieku dziecięcego. U około 75% dzieci w wieku 5-10 lat b.b. umiejscawiają się w okolicy pępka, trwają kilka minut lub godzin, mają charakter kurczowy, często towarzyszą im bladość powłok, nudności, wymioty i bóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /20.02.2014 Znaków /1 376

  praca w formacie txt

Do góry