Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest Id, Ego, i Superego?

  Dzieci przychodzą na świat z wrodzonymi zacho­waniami instynktownymi, których źródłem, zda­niem Freuda, jest instancja struktury osobowości o nazwie id. Id działa na zasadzie hedonizmu, czyli dąży do przyjemności i unika przykrości, domaga się natychmiastowego zaspokajania wszelkich pragnień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest libido?

  Psychoanaliza, podobnie jak inne współczesne teo­rie psychologiczne, dzieli proces rozwoju intelek­tualnego dziecka na trzy etapy. W każdym z nich zdobywamy kolejne umiejętności. Wczesne dzie­ciństwo to głównie okres rozwoju aparatu zmy­słów i sprawności fizycznej dziecka. Jest to czas gwałtownego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Kompleks Edypa?

  Zasadniczy etap rozwoju seksualnego przypada między czwartym a szóstym rokiem życia dziec­ka. W tym czasie libido kieruje się na osoby rodzi­ców, zwykle płci przeciwnej: dziewczynka zaczy­na interesować się ojcem, chłopiec - matką. Dziecko może nie rozumieć doświadczanych przez siebie uczuć, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychologia postaci?

  W opozycji do behawioryzmu stała przede wszystkim tak zwana psychologia postaci (Gestalt), szkoła, która powstała tuż przed pierwszą wojną światową. „Gestalt" w języku niemieckim oznacza „cały"; w przeciwieństwie do behawiorystów psy­cholodzy postaci byli zdania, że nie wszystkie aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się psychologia?

  Nie ma takich testów laboratoryj­nych, które mogłyby odzwierciedlić ludzkie myśli, zatem procesy umysłowe trzeba poznawać innymi sposobami: przez obserwację, introspekcję, badanie sprawności umysłowej oraz analizę zachowania. Psychologia jako niezależna gałąź nauki po­jawiła się dość późno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają połączone badania mózgu?

  Wielu naukowców zajmujących się budową mózgu i układu nerwowego oraz lekarzy neurologów coraz powszechniej łączy różne metody badawcze w celu otrzymania dokładniejszych informacji na temat mózgu. Na przykład rezonans magnetyczny może wzbogacić wartość danych dostarczonych przez EEG. Ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega rezonans magnetyczny?

  Jedną z najnowszych metod wspomagających ba­dania nad mózgiem i innymi narządami jest rezo­nans magnetyczny (RM). Podobnie jak tomografia komputerowa pozwala on uzyskać kolorowe, trój­wymiarowe zdjęcia struktury mózgu. RM polega na wykrywaniu protonów (jąder wodoru) w badanym narządzie przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tomografia pozytrynowa?

  Kolejnym wynalazkiem, który pozwolił naukow­com uzyskiwać przetworzony komputerowo obraz czynności mózgu, jest tomograf pozytronowy (PET). Tomograf pozytronowy stworzony w latach 70. przez Michaela Phelpsa i Edwarda Hoffmana w the School of Medicine na kalifornijskim uniwer­sytecie w Los Angeles (UCLA)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest elektroencefalograf?

  Pod koniec XIX wieku inni naukowcy próbowali znaleźć sposób na monitorowanie aktywności mózgu. W 1875 r. angielski lekarz Richard Caton po raz pierwszy zarejestrował „słabe prądy rozcho­dzące się w różnych kierunkach", a płynące z kory mózgowej. W 1924 r. niemiecki fizyk i psychiatra Hans Berger...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tomografia komputerowa?

  Podstawową wadą techniki rentgenowskiej w obra­zowaniu budowy mózgu i innych narządów jest fakt, że otrzymywany obraz jest dwuwymiarowy. Jednak w 1973 roku Godfrey Hounsfield (ur. 1919), brytyjski fizyk zatrudniony w wydziale badań medycznych firmy elektronicznej EMI, skonstru­ował urządzenie, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt

Do góry