Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest depresja

  Gdyby depresję zdefi­niować tylko na podstawie objawów, można by ją opisać jako chorobę charakteryzującą się brakiem radości - albo, jak to określił pewien profesor bio­logii - utratą „zdolności zachwycania się zacho­dami słońca". Depresje można podzielić na wywołane przez widoczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy depresji?

  Większość z nas przeżywa czasem przejściowe stany depresyjne, zwłaszcza kiedy sprawy nie układają się tak Jak byśmy chcieli. Krótkotrwałe przygnębienie i smu­tek to zupełnie coś innego niż głęboka depresja, która jest sianem klinicznym wymagającym leczenia. Ocenia się, że od 5 do 20 procent...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak leczyć schizofrenię?

  Schizofrenia jest chorobą nieuleczalną. Próby usta­lenia efektywności dowolnego rodzaju terapii mu­szą wiązać się z analizą przebiegu choroby i jej objawami występującymi bez zastosowania środ­ków leczniczych, ponieważ schizofrenia ma różne objawy i stopnie zaawansowania. Niestety, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są urojenia?

  Urojenia, które pojawiają się u schizofreników oraz u chorych na inne choroby psychiczne, to bardzo silne, fałszywe przekonania o tematyce prześla­dowczej, wielkościowej lub dotyczące zazdrości, bogactwa, choroby itp. Pacjent upiera się przy swo­ich urojonych historiach pomimo wyraźnych dowodów, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie zaburzenia w procesie myślenia występują u schizofreników?

  U większości schizofreników występują zaburze­nia w procesie myślenia, które uniemożliwiają kon­centrację albo jasne rozumowanie. Chorzy często mówią, że ich myśli są zablokowane albo że jakaś zewnętrzna siła włożyła im określone myśli do głowy. Zaburzenia w procesie myślenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są halucynacje?

  Wiele objawów schizofrenii choroby jest związanych z oso­bowością i zachowaniem chorego, a należą do nich między innymi: halucynacje, urojenia, zaburzenia w procesach myślenia w sferze emocjonalno-motywacyjnej oraz zaburzenia motoryczne. Wszystkie objawy zaostrza stres. Halucynacje polegają najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest schizofrenia?

  Schizofrenia to termin odnoszący się do grupy chorób psychicznych, które prowadzą do dezintegracji osobowości, wywołując zakłócenia w procesie myślenia, reakcjach emocjonalnych oraz zachowaniu. Z badań wynika, że schizofrenia ujawnia się w pewnym momencie życia u jednego do dwóch procent ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielimy choroby psychiczne?

  Naukowcy dzielą choroby psychiczne na dwa rodzaje. Do pierwszego rodzaju należą cho­roby spowodowane uszkodzeniem albo chorobą mózgu; nazywamy je chorobami orga­nicznymi. Choroba Alzheimera, guzy mózgu czy porażenie mózgowe to przykłady chorób orga­nicznych. Choroby psychiczne, które nie mają tak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teoria Carla Junga?

  Carl Gustav Jung (1875-1961) także wywarł wiel­ki wpływ na psychoanalizę. Jego tezy są podobne do twierdzeń Freuda, choć różnią się w kilku istot­nych aspektach. Jung należał do kręgu współ­pracowników Freuda od 1906 roku, czyli od pierw­szych lat kształtowania się psychoanalizy. Od początku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /6 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie psychoanalizy w leczeniu chorób psychicznych?

  Jednym z najsłynniejszych powiedzeń Freuda było „objawy mają swoje znaczenie". Zamiast trakto­wać chorobę psychiczną tak jak szereg innych cho­rób, można spojrzeć na nią jak na próbę pokonania nieświadomych sił. Mogą one mieć formę prze­możnych uczuć agresji lub lęku. Ludzie zaczynają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt

Do góry