Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jaka jest budowa nerek?

  Obie nerki znajdują się w tylnej części brzucha, za żołądkiem i wątrobą, po jednej z każdej strony kręgosłupa, wepchnięte pomiędzy najniższe żebra (lewa zwykle odrobinę wyżej od prawej). Każda z nerek ma około 10 cm długości, 6 cm szerokości i waży mniej więcej 150 g. Jest połączona z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Serce Dodano /31.01.2012 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak powstaje mocz?

  Mocz całkowicie różni się od innej formy substancji wydalanej - kału. Kał składa się po prostu z pozostałości procesu trawienia - głównie starego pokarmu. Masa ta dociera do końca przewodu pokarmowego, jelita grubego, gdzie pozostaje przez pewien czas. Ostatecznie zostaje wydalona jako brązowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Serce Dodano /31.01.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są nerki?

  Nerki odgrywają niezwykle istotną rolę w filtrowaniu, oczyszczaniu i utrzymywaniu w równowadze krwi i innych płynów organizmu. Usuwają toksyczne produkty przemiany materii, a dzięki nim również nie pęczniejemy jak balony przepełnione wodą. Stały dopływ świeżej wody jest warunkiem życia, zatem aby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Serce Dodano /31.01.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie funkcje spełnia komórka?

  Wszystkie stworzenia żywe są zbudowane z mikroskopijnych komórek. Ameba jest organizmem jednokomórkowym, ale nawet najmniejszy owad składa się z kilku milionów komórek - a organizmie ludzkim są ich miliardy. Typowa komórka roślinna jest otoczona cienką powłoką nazywaną błoną komórkową albo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Serce Dodano /31.01.2012 Znaków /6 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie choroby atakują współczesne społeczeństwo?

  Śmierć na skutek chorób układu krążenia zbiera najobfitsze żniwo w krajach najwyżej rozwinię­tych; w Australii, Kanadzie, Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii i USA. Wpływ na tak wysoki poziom zachorowań ma kilka czynników; wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów, siedzą­cy tryb życia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są choroby zakaźne?

  W krajach rozwijających się choroby zakaźne wciąż jeszcze atakują miliony ludzi. W dobie częstych podróży lotniczych niektóre choroby zakaźne, dotychczas występujące jedynie w kra­jach biednych rozprzestrzeniają się. Najczęściej „importowaną" chorobą jest grypa, wywoływana przez wędrujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki wpływ na nasze zdrowie ma woda?

  Nasze zdrowie zależy również od jakości wody, jaką pijemy. Na jej jakość ma wpływ rodzaj gleby, podłoża, roślinność i warunki atmosferyczne. Waż­ne jest by woda używana przez człowieka do celów spożywczych nie była zanieczyszczona ani che­micznie, ani biologicznie. Woda również może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ klimatu na stan zdrowia człowieka?

  Czynnikiem, który wywiera największy wpływ na środowisko naturalne człowieka jest klimat. Za­równo klimat bardzo zimny, jak i gorący mają nie­korzystny wpływ na zdrowie człowieka. W trak­cie normalnego funkcjonowania nasz organizm wytwarza ciepło, które musi ulegać wypromieniowaniu, aby nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak pierwiastki obecne w glebie wpływają na nasz stan zdrowia?

  Ważnym elementem środo­wiska jest ziemia. Skład chemiczny gleby, zwłaszcza obecność pierwiastków śladowych, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Zbyt duża zawartość takich pierwiastków jak kadm, ołów, rtęć i selen absorbowanych następnie przez rośli­ny i zwierzęta rzeźne może stać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ środowiska na stan zdrowia człowieka?

  Rozwój nauki w dwudziestym wieku pozwolił na poprawienie stanu zdro­wia, a co za tym idzie również pozio­mu życia mieszkańców Ziemi. Jednocześnie rozwój technologiczny doprowadził do degradacji środo­wiska, która grozi katastrofą. Przyczyn chorób i śmierci jest bardzo dużo. Niektórzy ludzie są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Lena Dodano /31.01.2012 Znaków /3 524

  praca w formacie txt

Do góry