Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest szczepienie przeciwtężcowe?

  Jednym z niebezpieczeństw towarzyszących uszko­dzeniu skóry na zewnątrz jest zabrudzenie rany zie­mią, w której mogą znajdować się bakterie tężca. Jady wytwarzane przez te bakterie powodują ogól­ne zatrucie organizmu, które stwarza poważne za­grożenie dla życia. W Polsce szczepienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest otarcie?

  Otarcia to ubytek naskórka powstały wskutek urazu mechanicznego, na przykład przy upadku na asfal­cie czy zderzenia się z inną szorstką powierzchnią. W efekcie wierzchnia warstwa albo warstwy skóry zostają zdarte uszkodzone i odsłonięte zostają naczynia krwionośne, ale zazwyczaj krwawienie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest stłuczenie?

  Stłuczenie, to kontuzja powstała na skutek uszkodzenia tkanek przedmiotami tępy­mi. Jeśli stłuczenie dotyczy tylko skóry Jest najlżej­szym urazem, ale może także obejmować tkanki położone głębiej pod skórą - mięśnie, nerwy, na­czynia krwionośne czy nawet narządy wewnętrz­ne. Ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak czyścimy ranny?

  Jeśli dojdzie do niezbyt poważnego uszkodzenia skóry, oglądamy ją uważnie, by sprawdzić, czy nie tkwi w niej ciało obce, które należy natychmiast usunąć. Na przykład jeśli ranny potknął się na dro­dze albo spadł z roweru, do rany dostać mógł się żwir. W takich ranach może znajdować się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są rany cięte?

  Rany cięte i otarcia są zaliczane do urazów stosunkowo niegroźnych, ale każdy powinien wiedzieć, jak je opatrzyć, aby wspomóc proces gojenia się i nie dopuścić do infekcji. Przerwanie ciągłości tkanek przez narzędzia ostre, a także mocne otarcie skóry to dość częste wypadki. Rany tego typu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teoria psychoanalizy Freuda?

  Pod koniec XIX wieku Zygmunt Freud, psy­chiatra praktykujący w Wiedniu, stworzył rewolu­cyjną teorię w celu wyjaśnienia patologicznych zachowań u swoich pacjentów. Na jej podstawie rozwinął pewną formę psychoterapii, która otrzy­mała nazwę psychoanalizy freudowskiej. Psycho­analiza w znaczący...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim był Sigmund Freud?

  Założenia teoretyczne psychoana­lizy i jej praktyczne wykorzystanie wprowadziły rewolucyjne zmiany we współczesnej interpretacji nieświadomej części osobowości i jej badaniach. Sigmund Freud (1856-1939) był twórcą nowe­go kierunku w psychologii XX wieku - psy­choanalizy. W czasie studiów medycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychologia eksperymentalna?

  Teorie psychologiczne mogą ulegać zmianom, ale wszystkie badania psychologiczne są oparte na dokładnie kontrolowanych doświadczeniach. Większość doświadczeń w psychologii prze­prowadza się na większych grupach ludzi lub zwie­rząt wyższych. Każda grupa jest poddawana do­świadczeniom, w których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychologia stosowana?

  Po drugiej wojnie światowej zawód psychologa został ostatecznie zaakceptowany. W 1950 roku powstało Polskie Towarzystwo Psychologiczne, założone przez S. Błachowskiego, najpierw jako Poznańskie Towarzystwo Psychologiczne. Pionie­rami psychologii w Polsce byli między innymi Jan Paweł Władysław Dawid...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychologia poznawcza?

  W pierwszej połowie XX wieku w psychologii akademickiej dominował behawioryzm, jednak od drugiej wojny światowej rośnie znaczenie tak zwa­nej psychologii poznawczej. Poznanie jest to akt zdobywania wiedzy, zatem psychologia poznawcza jest nauką zajmującą się wszystkimi czynnościa­mi ludzkimi związanymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt

Do góry