Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest zapalenie spojówek?

  Mocno zaczerwieniona gałka oczna wskazuje na zapalenie spojówek. Przyczyną tej choroby mo­gą być zakażenia drobnoustrojami, na przykład bakteriami lub wirusami, powodujące mechanicz­ne uszkodzenie oka. ciała obce. nowotwory czy uczulenia. Dla tego schorzenia charakterystyczna jest wydzielina ropna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy, kiedy do oka dostanie się ciało obce?

  Kiedy do oka wpadnie rzęsa, drobny pytek czy na­wet nieduży owad. postarajmy się nie trzeć oka. lecz delikatnie odciągnijmy dolną powiekę i mru­gajmy przez dziesięć sekund. Jeśli ciało obce po­zostanie w oku. napełniamy letnią wodą kieliszek i ostrożnie je płuczemy, powoli obracając gałką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najczęstsze infekcje narządu wzroku?

  Przez oczy do organizmu mogą przeniknąć na przy­kład pyłki roślin, o czym najlepiej wiedzą chorzy na katar sienny. W gorące, bezwietrzne dni lata lub wiosną, podczas kwitnienia roślin wiatropylnych. oczy szybko zdradzają oznaki reakcji alergicznej - są zaczerwienione, łzawią, co zmusza do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /3 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zatrzymać krwotok z nosa?

  Jeśli pacjent ma krwotok z nosa, prosimy, by usiadł i ściskamy nozdrza kciukiem i palcem wskazują­cym. Następnie pomagamy choremu pochylić się do przodu i oddychać przez usta. Nos ściskamy przez około dziesięć minut. Kiedy krwawienie usta­nie, nie należy dotykać okolicy nosa, by nie zaczął...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy gdy jest podbite oko?

  Kiedy naczynia krwionośne otaczające gałkę oczną zostaną uszkodzone w wyniku silnego uderzenia, krew napływa do otaczającej je tkanki i tworzy się ciemna obwódka, czyli krwiak okularowy, nazywa­ny potocznie ..podbitym okiem". Niejednokrotnie musi minąć kilka tygodni, zanim krew zostanie wchłonięta i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy w nagłym wypadku?

  Jeśli chory jest nieprzytomny i nie ma widocz­nych urazów, próbujemy delikatnie go rozbudzić. Pytamy, jak się czuje, a jeśli nie przyniesie to pożądanego rezultatu, chwytamy za ramiona i lekko potrząsamy, uważając, by nie ruszać szyi. Zwra­camy uwagę na każdą reakcję, przykładając ucho do ust...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy w wypadku urazu szyi?

  Urazy szyi mogą u ofiary wypadku spowodować bezwład kończyn albo zanik czucia w plecach. We wszystkich przypadkach należy wezwać pogoto­wie i nie ruszać chorego. Można jedynie, jeśli jest to możliwe, położyć go płasko na plecach. Ofiarę przykrywamy płaszczem albo kocem i próbujemy uspokoić ją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy w wypadku urazu twarzy?

  Większość urazów twarzy to złamania nosa, kości policzkowych lub szczęk. I w tym przypad­ku najlepiej wezwać pogotowie. Udzielając pierw­szej pomocy sprawdzamy, czy drogi oddechowe ofiary są drożne i czy oddycha ona bez przeszkód. Oczyszczamy jamę ustną pacjenta, wyjmując ew. wybite zęby lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy w wypadku urazu czaszki?

  O urazie czaszki informują różne objawy, na przyk­ład pojawienie się wgłębienia, krwawienia z ucha lub wydzieliny płynącej z nosa. Ratownik powi­nien spojrzeć w oczy chorego, by sprawdzić, czy źrenice mają identyczną wielkość. Nie należy podejmować prób czyszczenia ran, ale natychmiast wezwać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy w wypadku urazu głowy?

  Urazów twarzy, głowy i szyi nie wolno lekceważyć ze względu na bliskość mózgu. W takim wypadku należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Osoba niedoświadczona nie zawsze potrafi ocenić rzeczywisty rozmiar urazu ciała, a w przypadku głowy i jej okolic wszelkie zaniedbania mogą się okazać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt

Do góry