Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ciąża wysokiego ryzyka

  (-, high risk pregnancy); ciąża, podczas której ryzyko wystąpienia stanu zagrożę-nia matki i(albo) dziecka jest większe od stwierdzanego w całej populacji kobiet ciężarnych. Czynniki, na podstawę których zalicza się ciężarną do grupy wysokiego ryzyka: 1) wiek < 18 i > 38 lat; 2) masa ciała podczas I...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód spastyczny

  igressus spasticus, spastic gait); chód kurczowy związany z niedowładem spastycz-nym kończyn dolnych wskutek uszkodzenia dróg piramidowych w rdzeniu kręgowym, pniu lub półkulach mózgu. Podczas chodzenia chory nie zgina kończyn w stawach kolanowych, przesuwa stopy, nie odrywając ich prawie od podłoża...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cięcie cesarskie

  (.sectio caesarea abdominalis, abdominał cesarean section); cięcie cesarskie przez-otrzewnowe. Wykonanie: otwarcie jamy brzusznej sposobem Pfannenstiela, nacięcie otrzewnej zachyłka pęcherzo-wo-macicznego i odsłonięcie dolnego odcinka, nacięcie macicy poprzecznie w dolnym odcinku i wydobycie dziecka. C.c.b...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzanowska Hanna

  (1902-1973); córka Ignacego Chrzanowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wychowana w atmosferze sprzyjającej rozbudzaniu postaw intelektualnych i społecznych. Po ukończeniu gimnazjum w 1920 r. przez 2 lata była słuchaczką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, potem przerwała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciśnienie onkotyczne

  (—, oncotic pressure); ciśnienie koloido-osmotyczne, ciśnienie wywierane przez cząsteczki białka, głównie albumin, które wiążą znaczną liczbę cząsteczek wody. Wynosi ok. 3,3 kPa (25 mmHg). C.o. jest siłą utrzymującą wodę w naczyniach włosowatych. Wraz z ciśnieniem hydrostatycznym (ciśnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciało obce oka

  {.corpus alienum oculi, eye foreign body); c.o. dostaje się do oka na skutek urazu. Może znajdować się pod powieką (w worku spojówkowym), w rogówce, wewnątrz gałki ocznej, w oczodole. Powinno być jak najszybciej usunięte. Pozostawienie c.o. w gałce ocznej może prowadzić do zakażenia, a c.o. żelazne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Dupuytrena

  (morbus Dupuytreni, contractura Dupuytre-ni, Dupuytren's contracture); przykurcz rozcięgna dłoniowego, choroba występująca głównie u mężczyzn, polegająca na powolnym pasmowatym bliznowaceniu rozcięgna dłoniowego prowadzącym do przykurczu stawów śródręcznopałiczko-wych i międzypaliczkowych bliższych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba zawodowa

  (-, occupationał accident); choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub spowodowana sposobem wykonywania pracy. Przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu ch.z. uwzględnia się wyłącznie choroby ujęte w wykazie chorób zawodowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba niedokrwienna serc

  Cmorbus ischaemicus cordis, ischaemic heart disease); choroba -wieńcowa; nazwa ogólna obejmująca zespoły kliniczne spowodowane niedostatecznym zaopatrzeniem mięśnia serca w tlen. Przyczyną ch.n.s. w ponad 90% przypadków jest —»■ miażdżyca tętnic wieńcowych prowadząca do zwężenia ich światła i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Grayesa-Basedowa

  Cmorbus Graves-Basedovi, Graves' disease); choroba o etiologii autoimmunologicznej, spowodowana zaburzeniem nadzoru immunologicznego prowadzącym do powstania zaburzeń hormonalnych, w których tarczyca odgrywa znaczącą, ale nie jedyną rolę (—> nadczynność tarczycy). Reakcja autoimmunologiczna skierowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 870

  praca w formacie txt

Do góry