Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gałąź szyjno-bębenkowa

  Gałąź szyjno-bębenkowa (ramus caroticotympanicus). Jest to drobne naczynie odchodzące w obrębie kanału t. szyjnej i biegnące przez kanalik kostny tejże nazwy do dna jamy bębenkowej, gdzie rozprzestrzenia się w błonie śluzowej. W sieci tętniczej błony śluzowej zespala się on z pozostałymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica strzemiączkowa

  T. strzemiączkowa,  pierwotna tętnica ssaków, u człowieka w pełni rozwoju występuje tylko u zarodka 12—20 mm długości. Odchodzi ona z t. szyjnej wewTiętrznej w pobliżu podstawy czaszki, kieruje się do przodu i przenika przez jamę bębenkową między zawiązkami obu odnóg strzcmiączka. Temu właśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy szyjnej wewnętrznej

  W rzadkich przypadkach t. szyjna wewnętrzna jest bardzo cienka. Rzadko też może jej całkowicie brakować z jednej strony, a wówczas zastępują ją gałęzie tętnicy przeciwległej lub też gałęzie t. szczękowej tej samej strony, które przez otwór owalny lub okrągły wstępują do jamy czaszki.

  Czasem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek, przebieg, położenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

  W swym początkowym odcinku w obrębie trójkąta t. szyjnej układa się ona bocznie oraz nieco ku tyłowi od t. szyjnej zewnętrznej. Zaraz powyżej jednak w przestrzeni przygardłowej zachowując swe położenie tylne przesuwa się przyśrodkowo.

  W dalszym swym przebiegu tętnica biegnie przez cały...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica szyjna wewnętrzna

  T. szyjna wewnętrzna (a. earotis interna) zaopatruje przednią część mózgowia, oko i jego narządy dodatkowe oraz wysyła gałęzie do czoła i nosa. ]

  U swego początku z t. szyjnej wspólnej t. szyjna wewnętrzna i zewnętrzna u dorosłego człowieka są mniej więcej tej samej grubości, jeżeli pominiemy j...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień ramienno-głowowy

  Pień ramienno-głowowy (truncus brachiocephalicus) jest pierwszą i najgrubszą gałęzią łuku wychodzącą z jego początkowego odcinka. Długości 30 do 45 mm leży on ku tyłowi od rękojeści mostka, rozpoczynając się na wysokości przyczepu 2 chrząstki żebrowej i kończąc na poziomie stawu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka tętnicy szyjnej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział tętnicy szyjnej wspólnej

  Rozwidlenie t. szyjnej wspólnej zaznacza jej górny koniec. Miejsce podziału niezależnie od wieku leży najczęściej na wysokości górnej części 4 kręgu szyjnego lub dolnej 3; w zasadzie zawsze w obrębie trójkąta t. szyjnej, nawet wówczas, kiedy miejsce to przesunięte jest wyżej czy niżej. Zmienność...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrózek naczyniowo-nerwowy szyi

  W swym typowym składzie powrózek rozpoczyna się ku tyłowi od stawu mostkowo-obojczykowego i stąd wstępuje ku górze bocznic od trzew szyi. W przejściu z klatki piersiowej na szyję oba powrózki leżą w pobliżu płaszczyzny pośrodkowej, ku górze kierują się nieco rozbieżnie odsunięte ku bokom na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy szyjnej wspólnej

  W rzadkich przypadkach t. szyjna wspólna biegnie przez cały trójkąt t. szyjnej aż do jego górnej granicy mięśniowej. Zdarza się to wówczas, kiedv tętnica dzieli się dopiero na wysokości 2 kręgu szyjnego.

  Bardzo rzadko t. szyjna wspólna nic dochodzi do trójkąta t. szyjnej. Wtedy albo już niżej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt

Do góry