Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica nadbloczkowa

  T. nadbloczkowa (a. supratrochlearis ). Tętnica ta zwana jest nieraz t. czołową przyśrodkową w odróżnieniu od biegnącej bardziej bocznie t. nadoczodołowej, czyli czołowej bocznej. Jest ona końcową gałęzią wstępującą t. ocznej, która przez wcięcie lub otwór czołowy przechodzi na czoło i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice rzęskowe tylne długie i krótkie

  Tt. rzęskowe tylne długie i krótkie (aa. ciliares posteriores longae et brcvts). Początek ich jest zmienny, gdyż często nie odchodzą bezpośrednio z t. ocznej, lecz z naczyń sąsiednich. Przeważnie rozpoczynają się one jednym małym naczyniem przy-środkowym i jednym bocznym, które następnie pod...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEtnice rzęskowe przednie

  Tt. rzęskowe przednie (aa. ciliares anteriores) przebiegają w ścięgnach mięśni prostych do przodu. Przeważnie w liczbie 5—6 na powierzchni zewnętrznej twardówki wysyłają one: a) do przodu tt. spojówkowe przednie (aa. conjunctiuales anteriores) do spojówki gaiki, które zespalają się z tt. spojówkowymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nadoczodołowa

   T. nadoczodołowa (a. supraorbitcdis). Tętnica ta zwana jest również t. czołową boczną w odróżnieniu od t. nad bloczkowej, czyli czołowej przyśrodkowej. Odchodzi ona od łuku, który t. oczna zatacza nad n. wzrokowym lub nieco dalej, biegnie następnie ściśle pod sklepieniem oczodołu nad dźwigaczem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie jarzmowe

  Gałęzie jarzmowe (rr. zygomatici), które przez szczelinę oczodołową dolną przenikają do dołu podskroniowego (zespolenie z gałęziami t. szczękowej), przez otwór jarzmowo-oczodołowy do dołu skroniowego (zespolenie z t. skroniową głęboką przednią) oraz przez otwór jarzmowo-twarzowy na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica łzowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie oponowe

  Gałęzie oponowe (rr. meningei) do opony twardej; kierują się one przez szczelinę oczodołową górną lub przez oddzielny kanalik w skrzydle większym kości klinowej (otwór opono wo-oczodołowy, foramen meningo-orbitale). Prawie stale zespalają się one z gałęzią czołową t. oponowej środkowej. Przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica środkowa siatkówrki

  Jest to tętniczka bardzo drobna, jednak ma duże znaczenie dla czynności oka, ponieważ zaopatruje wewnętrzne warstwy siatkówki. Jest to pierwsza gałąź t. ocznej odchodząca z jej początkowej części, często jeszcze w przejściu przez oponę twardą. Czasem jednak może ona odchodzić znacznie dalej z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie zatoki jamistej

  Gałęzie zatoki jamistej (rami sinus caueniosi). Są to przeważnie liczne drobne naczyńka zaopatrujące zwój półksiężycowaty n. trójdzielnego, przysadkę mózgową oraz ściany zatoki jamistej. Niektóre z tych gałązek zespalają się z t. oponową środkową.

  Część końcowa t. szyjnej wewnętrznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica oczna

  T. oczna (a. ophthalmica). Nazwa tętnicy wskazuje tylko na część obszaru jej rozgałęzienia — oko. W rzeczywistości zaopatruje ona znacznie więcej, mianowicie całą zawartość oczodołu (wraz z mięśniami, tkankę tłuszczową itd.), zatokę klinową, komórki sitowe i błonę śluzową prawie całej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 767

  praca w formacie txt

Do góry