Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica skroniowa powierzchowna

  W swym górnym odcinku tętnica położona jest zupełnie powierzchownie, przykryta tylko skórą i cienką tkanką podskórną. Dlatego też często, zwłaszcza u osób wychudzonych, jest ona z łatwością widoczna. Wężowaty przebieg tego odcinka u osób starych jest prawic stale...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź zstępująca

  Gałąź zstępująca (ramus descetidens). Jest największą gałęzią t. potylicznej; zstępuje ona ku dołowi na mięśniach karku dzieląc się na część powierzchowną i głęboką. Część powierzchowna biegnie pod m. płatowatym, zaopatrując przylegające mięśnie i zespalając się: 1) z gałęzią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica gardłowa wstępująca

  T. gardłowa wstępująca (a. pharyngea ascendens). Jest to długie i cienkie naczynie odchodzące z t. szyjnej zewnętrznej w kierunku przyśrodkowym, mniej więcej na poziomie początku t. językowej. Wpierw biegnie ona między t. szyjną zewnętrzną a wewnętrzną; następnie między tą ostatnią a boczną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica potyliczna

  Rozpoczyna się ona na tylnym obwodzie t. szyjnej zewnętrznej na wysokości t. twarzowej. Pod względem przebiegu możemy wyróżnić trzy odcinki. W pierwszym tętnica wstępuje skośnie ku górze na ż. szyjnej wewnętrznej przykryta tylnym brzuścem ni. dwubrzuścowego oraz wyrostkiem szyjnym gruczołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wargowa dolna

  Odchodzi ona w pobliżu kąta ust, nieraz wspólnym pniem z wargową górną. Tętnica ta biegnie poprzecznie i przyśrodkowo w wardze dolnej w tkance m. okrężnego ust w pobliżu błony śluzowej i zespala się z tętnicą drugostronną. Ponieważ odpowiadająca jej tętnica wargi górnej ma analogiczny przebieg...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wargowa górna

  Jest to tętnica nieco większa i silniej wężowato powyginana niż powyższa; biegnie ona równolegle do niej, u swego p°" czątku krzyżując zwykle m. jarzmowy większy od tyłu. Tętnica tworzy liczne zcspolenia z t. podoczodołową, poprzeczną twarzy i policzkową; oddaje ona drobne gałązki do wargi górnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podniebienna

  T. podniebienna wstępująca (a. palalina ascenderis). Jest to mała gałąź często odchodząca od t. gardłowej wstępującej lub szyjnej zewnętrznej. Tętnica biegnie na m. rylcowo-gardłowym, następnie z n. językowo-gardłowym między m. rylcowo-gardłowym a rylcowo-językowym, później na zwieraczu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź migdałkowa

  Gałąź migdałkowa (ramus tonsillaris). Również i to naczynie jest zmienne, zwłaszcza pod względem swego początku. Czasem odchodzi bezpośrednio z t. twarzowej, czasem z t. podniebiennej wstępującej. W niektórych przypadkach właściwa gałąź migdałkowa nie występuje i zastępują ją gałązki t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podbródkowa

  T. podbródkowa (a. submentalis). Jest to największa z gałęzi szyjnych t. twarzowej. Odchodzi ona od niej w miejscu, gdzie tętnica ta obejmuje podstawę żuchwy, po czym pod m. żuchwowo-gnykowym, między nim a gruczołem podżuchwowym, kieruje się do przodu do okolicy bródki. T. podbródkowa zaopatruje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica twarzowa

  W dalszym wężowatym przebiegu na twarzy (przy czym tętnica wyprostowuje się podczas otwierania ust) kieruje się ona do przodu i ku górze do przyśrodkowego kąta oka, gdzie zespala się z t. grzbietową nosa (z t. ocznej). Ogólny kierunek tętnicy tworzy tu słaby łuk wypukły ku dołowi; ku tyłowi °d...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt

Do góry