Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica zębodołowa górna tylna

  T. zębodołowa górna tylna (a. aheolaris superior posterior). Jedno lub kilka naczyniek odgałęzia się od t. szczękowej na guzie szczęki często wspólnie z t. pod-oczodołową. Biegną one na powierzchni podskroniowej szczęki i wnikają przez otwory zębodołowe i odpowiadające im kanaliki kostne do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź czołowa

  Gałąź czołowa (ramus frontalis) jest silniejsza z obu gałęzi końcowych; biegnie ona w kierunku kąta klinowego kości ciemieniowej i dalej do przedniego dołu czaszki. Przez szczelinę oczodołową górną lub też bocznie od niej przez oddzielny kanalik w skrzydle większym kości klinowej (foramen...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica zębodołowa dolna

  T. zębodołowa dolna (a. aheolaris infeńor), Jest to silna gałąź odchodząca z t. szczękowej po przeciwnej stronie t. oponowej środkowej; kieruje się ona ku dołowi i do przodu, biegnąc między gałęzią żuchwy a m. skrzydłowym przyśrodkowym. Następnie przez otwór żuchwy wstępuje do kanału...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica oponowa środkowa

  Jest to przeważnie najsilniejsza gałąź t. szczękowej oraz najsilniejsza z tętnic zaopatrujących oponę twardą. Ku tyłowi od głowy żuchwy kieruje się ona prawie pionowo ku górze. U swego początku obejmują ją oba korzenie n. uszno-skroniowego. Razem z gałęzią oponową  n. żuchwowego przez otwór...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź oponowa dodatkowa

  Gałąź oponowa dodatkowa (ramus meningeus accessorius) odchodzi jeszcze na zewnątrz czaszki od t. oponowej środkowej lub też często od t. szczękowej. Odgałęzienia jej odżywiają mięśnie skrzydłowe, trąbkę słuchową, dżwigacz i napinacz podniebienia, jak również zwój półksiężycowaty i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica jarzmowo-oczodołowa

  T. jarzmowo-oczodołowa w jednej trzeciej części przypadków odchodzi z gałęzi czołowej t. skroniowej powierzchownej. T. skroniowa środkowa może czasem odchodzić z t. szczękowej. Podział t. skroniowej powierzchownej na obie gałęzie końcowe czasem może się znajdować poniżej łuku jarzmowego, a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica szczękowa

  T. szczękowa jest drugą, silniejszą gałęzią końcową t. szyjnej zewnętrznej o dużym obszarze zaopatrzeni. Rozpoczyna się ona w dole zażuchwowym wewnątrz ślinianki przyusznej ku tyłowi od szyjki żuchwy, odchodząc od t. szyjnej zewnętrznej prawie pod prostym kątem.

  Przykryta 1) przez szyjkę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie tętnicy skroniowej

  1) Gałęzie przy usznie ze (rami parotidei). Częściowo mogą odchodzić bezpośrednio z t. szyjnej zewnętrznej; wszystkie kierują się do gruczołu przyusznego.

  2) T. poprzeczna twarzy (a. transiersa faciei). Jest to przeważnie naczynie niewielkie biegnące poziomo do przodu do okolicy policzka. Leży ona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica uszna tylna

  Jest to również tylna gałąź t. szyjnej zewnętrznej; słabsza od poprzedniej rozpoczyna się ona wyżej od niej o szerokość m. dwubrzuścowego. Tętnica ta w części początkowej przy-kryta przyusznicą biegnie ku tyłowi oraz ku górze na górnym brzegu tylnego brzuśca m. dwubrzuścowego, po czym do przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica rylcowo-sutkowa

  Tętnica ta przez otwór rylcowo-sutkowy wnika do kanału nerwu twarzowego, przebiega przez ten kanał i zespala się z gałęzią skalistą (z t. oponowej środkowej). Odchodzą od niej: a) gałąź strzeniiączkowa (ramus stapedius) odżywiająca m". strzemiączkowy oraz b) t. bębenkowa tylna (a. tympanica...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt

Do góry