Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TĘTNICE KOŃCZYNY GÓRNEJ

  Tętnica zaopatrująca kończynę górną przebiega jako pojedynczy pień od swego początku (w klatce piersiowej po stronie lewej i u nasady szyi po stronie prawej) aż do łokcia; jednak różne jej części otrzymały różne nazwy w zależności od okolicy, w których biegną. Pierwsza część, która sięga do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica gardłowa wstępująca

  T. gardłowa wstępująca (a. pharyngea ascendens) jako cienkie naczynie biegnie ku górze z początku między t. szyjną zewnętrzną a wewnętrzną, następnie na bocznej ścianie gai dla. Zaopatruje ona gardło (rami pharyngei), oponę twardą (a. meningea posterior) oraz jamę bębenkową (a. tympanica...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica tarczowa górna

  T. tarczowa górna (a. thyreoidea superior) kieruje się ku dołowi do górnego końca płata gruczołu tarczowego, który zaopatruje. Oprócz niego zaopatruje ona części miękkie okolicy gnykowej (r. infrahyoideus) oraz m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (r. sternocleidomastoideus), a przede wszystkim krtań swymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOLENIA tętnicy szyjnej zewnętrznej

  Potrzeba podwiązania t. szyjnej zewnętrznej zachodzi stosunkowo często. Wszystkie krwotoki w obrębie głowy, z wyjątkiem oczodołowych i wewnątrzczaszkowych, może lekarz opanować przez podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej.

  Rozległy obszar zaopatrzenia tętnicy licznymi i czynnymi zespoleniami łączy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice zębodołowe górne przednie

  Tt. zębodołowe górne przednie (aa. alreolares super iores anterior es), które %s drobnych kanalikach odchodzących z kanału podoczodołowego kierują się ku dołowi [ zespalają się z tt. zębodołowymi górnymi tylnymi. Podobnie jak tylne zaopatrują one kość. błonę śluzową zatoki klinowej, zębodoły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podniebienna większa

  T. podniebienna większa (a. palatina major) wychodzi z kanału podnie-biennego przez otwór podniebienny większy i w rowkach kostnych biegnie do przodu na podniebieniu twardym ściśle przylegając do okostnej. Jedna z gałązek przez dół i kanał przysieczny zespala się z jedną z tt. nosowych tylnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica kanału skrzydłowego

  T. kanału skrzydłowego (a. canalis plerygoidei). Jest to nieznaczna gałąź często odchodząca od poprzedniej; kieruje się ona przez kanał skrzydłowy ku tyłowi i zespala się z t. gardłową wstępującą i rylcowo-sutkową. Zaopatruje ona górną część gardła, trąbkę słuchową oraz jamę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice nosowe tylne przegrody

  Tt. nosowe tylne przegrody (aa. nasales posteriores septi) na sklepieniu jamy nosowej wstępują w błonę śluzową przegrody. Rozgałęziają się tu one sięgając aż na dno jamy nosowej; jedna z gałęzi towarzyszy nerwowi nosowo-podniebiennemu i przez kanał przysieczny zespala się z gałęzią t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź żuchwowo-gnykowa

  Gałąź żuchwowo-gnykowa (ramus mylohyoideus), długie i cienkie naczynie, które odgałęzia się u wejścia tętnicy do kanału kostnego; razem z nerwem tejże nazwy biegnie ona wzdłuż kresy żuchwowo-gnykowej do przodu i ku dołowi na dolnej pn. wierzchni m. żuchwowo-gnykowego i zaopatruje mięśnie tej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice skroniowe głębokie

  Przeważnie występują w liczbie dwóch, przedniej (anterior) i tylnej (posltrior). Kierują się one ku górze, tylna między częścią łuskową kości skroniowej a m. skroniowym, który odżywia, przednia między skrzydłem większym kości klinowrej a tymże mięśniem. Skroniowa przednia przez kanał...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry