Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Unerwienie tętnicy podobojczykowej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica kręgowa

  W dalszym przebiegu t. kręgowa biegnie do głowy przez otwory wyrostków poprzecznych 6 górnych kręgów szyjnych, otoczona towarzyszącymi jej żyłami oraz nerwowym splotem kręgowym. Po przejściu przez otwór wyrostka poprzecznego 2 kręgu zatacza ona łuk wypukły ku tyłowi, występuje do otworu 1 kręgu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar zaopatrzenia tętnicy podobojczykowej

  Obejmuje on całą kończynę górną, przednią ścianę klatki piersiowej i brzucha aż do wysokości pępka, przednią część śródpiersia aż do osierdzia włącznie, trzewa szyi aż do gruczołu tarczowego i krtani, wszystkie głębokie mięśnie szyi oraz mięśnie karku, wreszcie część tylną mózgowia i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie tętnicy podobojczykowej

  Część wstępująca tętnicy podobojczykowej po stronic prawej rozpoczyna się przy prawym obwodzie tchawicy. Zależnie od położenia otworu górnego klatki piersiowej sięga ona ku górze do różnej wysokości, przykryta m. mostkowo-tarczo-wym 1 mostkowo-gnykowym. Część wstępująca po stronie lewej w swej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależność od ustawienia obojczyka

  Przestrzeń, którą dysponuje t. podobojczykową, zależna jest od każdorazowego ustawienia obojczyka. Obojczyk uniesiony ku górze wstępuje przed tętnicę, a dół nadobojczykowy większy pośredniczący w dostępie do niej pogłębia się; obojczyk opuszczony ku dołowi całkowicie odsłania łuk tętnicy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podobojczykowa

  T. podobojczykowa (a. subclavia) przed swym przebiegiem pod obojczykiem do swego głównego obszaru zaopatrzenia — kończyny górnej — wysyła liczne gałęzie do szyi i głowy oraz klatki piersiowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek, koniec, przebieg tętnicy podobojczykowej

  Po stronie prawej odchodzi ona na poziomie stawu mostkowo-obojczykowego z pnia ramienno-głowowego i wstępuje do okolicy mostkowo-obojczykowo-sutkowej; po stronie lewej odchodzi 4—5 cm niżej, w śródpiersiu, bezpośrednio z łuku aorty jako jego ostatnia gałąź. Łukiem wypukłym ku górze tętnica biegnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnica tętnicy podobojczykowej

  U swego początku t. podobojczykową jest mniej więcej tej samej grubości co t. szyjna wspólna. Po stronie prawej średnica jest o 15% większa niż po stronie lewej, przewaga powodowana zapewne praworęcznością. Ponieważ cztery silne gałęzie prawic równocześnie odchodzą z pierwszego odcinka tętnicy w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica uszna tylna

   T. uszna tylna (a. auricularis posterior) kieruje się ku tyłowi od małżowiny usznej i zaopatruje: m. strzemiączkowy, jamę bębenkową oraz komórki sutkowe (a. styla-Tnastoidea), jak również stronę przyśrodkową małżowiny (ramus auricularis) oraz okolicę wyrostka sutkowatego (ramus...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica skroniowa powierzchowna

  T. skroniowa powierzchowna (a. temporalis superficicdis) biegnie do przodu od małżowiny usznej do okolicy skroniowej i dzieli się na gałąź czołową (ramus frontalis) ^ciemieniową (ramus parietalis). Zaopatruje ona przyusznicę (rami parotidei), m. skroniowy (a. temporalis media) i małżowinę uszną (rami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt

Do góry