Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gałęzie mostkowe

  Kierują się one przyśrodkowo na tylną powierzchnię mostka, gdzie wspólnie z drugostronnymi wytwarzają sieć tętniczą tylną mostka. Zaopatrują one okostną, błonę mostkową tylną i przylegające części miękkie. Początek ich jest często wspólny z następnymi gałęziami.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica sutkowa wewnętrzna

  Górna z nich biegnie między obu głowami m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego lub też między obojczykiem a i żebrem, następne przez sześć górnych przestrzeni międzyżebrowych. Tutaj wysyłają one gałęzie przyśrodkowo do okostnej i błony mostkowej przedniej, wytwarzając sieć tętniczą przednią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica górna móżdżku

  Jest to również tętnica parzysta odchodząca w pobliżu końca t. podstawnej. Kieruje się ona bocznic i biegnie na górnym brzegu mostu bezpośrednio ku tyłowi od 11. o ko ruchowego, który ją dzieli od t. tylnej mózgu. Owija się ona dokoła konarów w pobliżu n. bloczkowego i skręcając ku tyłowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica tylna mózgu

  T. tylna mózgu (a. cerebri posterior). Obustronne naczynia, jako gałęzie końcowe t. podstawnej, rozchodzą się pod tępym kątem i biegnądo przodu od poprzedniej oddzielone od niej tylko nerwem okorucho-wym, a dalej bocznie nerwem bloczkowym i namiotem móżdżku. Tętnica biegnie dokoła konaru mózgu i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piersiowa wewnętrzna

  Mniej więcej tej samej grubości co t. kręgowa odchodzi ona z dolnego obwodu części wstępującej t. podobojczykowej, tak jak tamta prawie pod prostym kątem. Początek jej leży w pobliżu brzegu przyśrodkowego m. pochyłego przedniego, mniej więcej w tej samej odległości od niego co t. kręgowej. Nad...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica błędnika

  Jest to naczynie parzyste, cienkie, odchodzące bardzo zmiennie, albo mniej więcej ze środka długości t. podstawnej, albo z t. dolnej przedniej móżdżku, albo nawet (według Adachiego) od dolnej tylnej. Biegnie ona bocznic i razem z nerwem statyczno-słuchowym wstępuje do przewodu słuchowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica dolna przednia móżdżku

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica rdzeniowa przednia

  Jest to naczynie silniejsze od poprzedniego i odchodzi z t. kręgowej w pobliżu jej przejścia w t. podstawną. T. rdzeniowa przednia wkrótce łączy się z drugostronną w jeden pieniek, który biegnie wzdłuż, szczeliny pośrodkowej przedniej wpierw rdzenia przedłużonego, a następnie rdzenia kręgowego. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica dolna tylna móżdżku

  T. dolna tylna móżdżku (a. cerehelli inferior posterior). Najsilniejsza gałąź t. kręgowej odchodzi mniej więcej na tym samym poziomie co poprzednia z końcowego odcinka t. kręgowej, czasem z początku t. podstawnej. Zagina się ona dokoła rdzenia przedłużonego i przebiegając między korzeniami n...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica rdzeniowa tylna

  T. rdzeniowa tylna (a. spinalis posterior). Naczynie to około 1 mm grubości po odejściu z t. kręgowej zagina się dokoła rdzenia przedłużonego ku tyłowi i dołowa, opuszcza jamę czaszki przez otwór wielki i dostaje się do kanału kręgowego. Leży tli; ona obustronnie w- bruździe bocznej tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt

Do góry