Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZESPOLENIA tętnicy podobojczykowej

  Silne i blisko siebie odchodzące gałęzie t. podobojczykowej w normalnych warunkach dozwalają na jej podwiązanie po ich odejściu na szyi. czy to na brzegu przyśrodkowym m. pochyłego przedniego, czy leż zwłaszcza na brzegu bocznym w trójkącie łopatkowo-obojczykowym. Podwiązanie w tych miejscach w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy nadłopatkowej

  T. nadłopatkowa jest bardzo zmienna. Według statystyki Adachiego zwykle (w 76%), jak zaznaczono wyżej, odchodzi z pnia tarczowo-szyjnego i przebiega do przodu od mięśnia pochyłego przedniego i splotu barkowego oraz nad więzadłem poprzecznym (górnym) łopatki. W 14% odchodzi samodzielnie z t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŃ TARCZOWO-SZYJNy

  Wspólny pień tarczowo-szyjny (truncus thyreocervicalls) gruby i zmiennej długości odchodzi z przednio-górnego obwodu części wstępującej t. podobojczykowej w pobliżu przyśrodkowego brzegu m. pochyłego przedniego. Przeważnie wysyła on trzy gałęzie: t. tarczową dolną, t. nadłopatkową oraz t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica tarczowa dolna

  T. tarczowa dolna (a. thyreoidea inferior). Jest to główna gałąź pnia tarczowo-szyjnego, która w początkowym swym odcinku biegnie ku górze w przedłużeniu wspólnego pnia. Leży tu ona na m. długim szyi przykryta blaszką przedkregową powięzi szyjnej. Następnie mniej więcej na wysokości guzka t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krtaniowa dolna

  Odgałęzia się ona najczęściej z końcowego odcinka tętnicy tarczowej dolnej, rzadziej ze wspólnego początkowego pnia. Jest to niewielka tętniczka biegnąca ku górze na tylną stronę krtani w towarzystwie n. krtaniowego dolnego, który leży po jej stronie przyśrodkowej. Jej obszar zaopatrzenia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nad łopatkowa

  Przeważnie jest ona pierwszą gałęzią pnia tarczowo-szyjnego; czasem odchodzi samodzielnie z t. podobojczykowej. Tętnica ta biegnie ku dołowi i bocznie do przodu od m. pochyłego przedniego i n. przeponowego, przykryta m. mostkowo--obojczykowo-sutkowym. Następnie wchodzi ona do dołu nadobojczykowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie międzyżebrowe przednie

  Gałęzie międzyżebrowe przednie (rami iatercostales anłeriores). Biegną one w 6 górnych przestrzeniach międzyżebrowych, w każdej z nich po dwie wzdłuż górnego i dolnego jej brzegu. Rozpoczynają się one pojedynczo lub po dwie z jednego wspólnego pieńka i kierują się bocznie; zaopatrują one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica mięśniowo-przeponowa

  T. mięśniowo-przepon owa (a. musculophrenica). Naczynie to jest boczną gałęzią końcową t. piersiowej wewnętrznej i rozpoczyna się w (5 przestrzeni międzyżebrowej; biegnie ona ku tyłowi od chrząstek 7—10 (lub 11) żebra w kierunku bocznym oraz ku tyłowi bezpośrednio na przyczepach początkowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nabrzuszna górna

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica osierdziowo-przeponowa

  T. os ie rd z i owo- przeponowa (a. pericardiacophrenica). Jest to długa, cienka gałąź odchodząca w górnej części klatki piersiowej; towarzyszy ona n. przeponowemu, z którym biegnie ku dołowi aż do przepony do przodu od korzenia płuc na powierzchni bocznej osierdzia. Na przeponie zespala sie z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry