Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czas protrombinowy

  (-, prothrombin time); —> czas krzepnięcia osocza po dodaniu roztworu trombo-plastyny i chlorku wapniowego. Jako źródła tromboplastyny używa się najczęściej wyciągów acetonowych z mózgu królika. Wydłużenie cz.p. stwierdza się u chorych z niedoborem czynników krzepnięcia II, V, VII, X w hipo- i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie bólu

  pain sensation); wrażenie odbierane przez nagie zakończenia nerwowe. Uczynniają je bodźce uszkadzające tkanki (czyli nocyceptywne). W uszkodzonych tkankach wyzwalają się enzymy, kalikreiny tkankowe, których czynność powoduje powstanie kinin bezpośrednio aktywujących nagie zakończenia nerwowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czepek pielęgniarski, historia

  (-, nursing cap, history); jeden z —* symboli pielęgniarstwa; tradycyjne nakrycie głowy noszone przez pielęgniarki. Uważa się, że stanowi pozostałość starego zwyczaju nakrywania głowy przez kobiety, ma znaczenie symboliczne (pokora i służba innym ludziom) i higieniczne (osłona długich, w przeszłości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwonka bakteryjna

  Cdysenteria, dysenteryj; ostra choroba zakaźna, zaraźliwa, wywołana przez pałeczki —» Shigełla. Źródłem zakażenia może być chory człowiek lub nosiciel. Zakażenie następuje drogą pokarmową przez zanieczyszczone bakteriami produkty spożywcze, wodę lub pośrednio przez przedmioty codziennego użytku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  cukrzyca typu 2

  [diabetes mellitus typus 2, diabetes mellitus type 2, non-insulindependent diabetes mellitus - NIDDM); dawniej zwana cukrzycą: insulinoniezależną, dorosłych, achrestyczną, łagodną, stabilną. C.t. 2 charakteryzuje upośledzenie wydzielania insuliny endogennej oraz pierwotna insulinooporność komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyklofotokoagulacja

  (-, cycłophotocoagulation — CFC); zabieg laserowy (laser diodowy) mający na celu destrukcję nabłonka wydzielnicze-go ciała rzęskowego, a w konsekwencji zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zabieg stosuje się w jaskrze z wysokim ciśnieniem niepoddającej się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytodiagnostyka

  (icytodiagnostica, cytodiagnostics); badanie mikroskopowe polegające na ocenie rozmazu komórek pobranych np. z krwi, szpiku, wymazu z szyjki macicy, pochwy, materiału pobranego podczas biopsji aspiracyj-nej cienkoigłowej, plwociny, płynu z jam surowiczych, aspiratu z drzewa oskrzelowego w celu ustalenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytostatyki, ochrona personelu medycznego

  (.-, antitoxic protection of medical staff); stopień rzeczywistego zagrożenia toksycznego osób przygotowujących i podających cytostatyki nie jest obecnie możliwy do ostatecznej oceny. Można przyjąć, że narażenie wynikające z krótkotrwałej, sporadycznej ekspozycji na te leki jest bardzo niewielkie. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cukrzyca, samokontrola

  (-, diabetes mellitus, self control); umiejętność prowadzenia przez pacjenta kontroli stanu metabolicznego swojej cukrzycy. Odpowiednio przygotowany i przeszkolony pacjent (rodzina lub opiekunowie) prowadzi samodzielnie oznaczenia glikemii i glikozurii (—» glikemia, —> cukromocz, —* testy paskowe) oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cukrzyca ciężarnych

  [diabetes mellitus grauidarum, gestationał diabetes mellitus - GDM); choroba pojawia się w okresie ciąży u dotychczas zdrowych kobiet i może ustąpić po porodzie. Stanowi ona istotne zagrożenie dla rozwijającego się płodu i wymaga bezwzględnie leczenia preparatami insuliny ludzkiej (—> insulina...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /883

  praca w formacie txt

Do góry