Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Powrózek naczyniowo-nerwowy

  T. pachowa razem z towarzyszącą jej żyłą pachową, naczyniami chłonnymi i pniami nerwowymi splotu ramiennego w swym przebiegu przez jamę pachową tworzy główną drogę łączącą tułów (i szyję) z ramieniem. Twory te stanowią powrózek naczyniowo-nerwowy jamy pachowej. T. pachowa wyznacza główny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

 • Ocena brak

  Tętnica tarczowa dolna

  T. tarczowa dolna (a. thyreoidea inferior) odchodzi z pnia tarczowo-szyjnego. Wpierw wstępuje ona ku górze% potem na wysokości 6 kręgu szyjnego poziomo zagina się przyśrodkowo i od tyłu swymi gałęziami gruczołowymi dochodzi do tarczycy. Oprócz gałęzi do gardła, przełyku, tchawicy i sąsiednich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica poprzeczna szyi

   T. poprzeczna szyi (a. transiersa coli i) jest trzecią gałęzią odchodzącą z pnia tarczowo-szyjnego. Podobnie jak poprzednia poprzecznie krzyżuje ona szyję tylko na wyższym poziomie i po dojściu do m. czworobocznego dzieli się na tjałąż powierzchowną (ramus superficialis). wstępującą w obręb...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica pachowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piersiowa wewnętrzna

  T. piersiowa wewnętrzna (a. thoracica interna) odchodzi z t. podobojczykowej ku dołowi i w odległości 1—2 cm biegnie równolegle do bocznego brzegu mostka. Oddaje ona liczne gałęzie boczne do trzew klatki piersiowej i do przedniej ściany tułowia (rami: mediastinales, thymici, bronchiales, stemales...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć karkowa

  Sieć karkowa (rete nuchale) stanowi również połączenie obszaru zaopatrzenia t. szyjnej zewnętrznej z obszarem t. podobojczykowej. Wytwarza się ona głównie z zespoleń t. potylicznej z: 1) t. kręgową, 2) t. szyjną głęboką, 3) gałęzią powierzchowną t. poprzecznej szyi oraz 4) t. szyjnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica kręgowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica poprzeczna szyi

  W większości przypadków (wg Adachiego w 55°/0) odchodzi ona z pnia tarczowo-szyjnego, przy czym początek jej leży wyżej niż t. nadłopatkowej. Kieruje się ona bocznie, przecinając trójkąt boczny szyi, dochodzi do przedniego brzegu m. czworobocznego i dzieli się na gałąź powierzchowną i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień żebrowo-szyjny

  Pień żebrowo-szyjny (truncus costocemcalis) występuje prawie stale (wg Adachiego w 82—93°/0). Jest to krótkie naczynie przebiegające w kształcie łuku wypukłością skierowanego ku górze, które odchodzi z tylnego obwodu t. podobojczykowej przy przyśrodkowym brzegu m. pochyłego przedniego. Do przodu od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry