Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica pachowa

  T. pachowa (a. (L\illaris)f przedłużenie t. podobojczykowej, rozpoczyna się na brzegu zewnętrznym 1 żebra, przebiega przez całą jamę pachową i kończy się na brzegu dolnym m. piersiowego większego. Mięsień ten i m. piersiowy mniejszy przykrywają tętnicę od przodu, z tyłu leży m. podłopatkowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica ramienna

  Tętnica  ramienna  jest bezpośrednim przedłużeniem t. pachowej, biegnie wzdłuż ramienia i stanowi jego główny pień tętniczy.

  Rozpoczyna się ona na brzegu dolnym m. piersiowego większego i kończy się w dole łokciowym 1 do 2 cm poniżej szczeliny stawu łokciowego mniej więcej na wysokości szyjki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć klatki piersiowej

  Sieć klatki piersiowej (rete thoracale) położona jest w jej bocznym obwodzie. Sieć ta powstaje głównie przez zespolenia tętnic międzyżebrowych tylnych (gałęzi aorty piersiowej) oraz gałęzi międzyżebrowych przednich (z t. piersiowej wewnętrznej) z gałęzią głęboką t. poprzecznej szyi i z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica tylna okalająca ramię

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć łopatkowa

  Sieć łopatkowa (rete scapulare) położona na grzbietowej powierzchni łopatki zarówno w dole nad łopatkowym, jak zwłaszcza podłopatkowym powstaje z zespoleń 4 tętnic łopatki, które dokoła niej wytwarzają całkowity pierścień zespoleniowy— koło tętnicze okołołopatkowe ) łączące t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica okalająca łopatkę

  T. okalająca łopatkę (a. circumjkxa scaputae) jest tylną gałęzią końcową t. pod-łopatkowej. Biegnie ona przez otwór pachowy przyśrodkowy (między mięśniami: obłym większym, obłym mniejszym i długą głową m. trójgłowego;  do dołu podgrzebieniowego łopatki. Zaopatruje ona sąsiednie mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica przednia okalająca ramię

  Mniej więcej na tej samej wysokości co t. podlopatkowa z dalszego odcinka t. pachowej (z jej bocznej ściany) odchodzą samodzielnie dwie gałęzie obejmujące szyjkę chirurgiczną kości ramiennej; są to obie tętnice okalające ramię. T. przednia okalająca ramię pod m. kru-czo-ramiennym i głową krótką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piersiowa najwyższa

  Jest to drobna i zmienna tętniczka  odchodząca powyżej m. piersiowego mniejszego. Kieruje się ona ku dołowi i przyśrodkowo między m. piersiowy większy a mniejszy i zaopatruje m. pod-obojęzykowy, górne pasma m. zębatego przedniego oraz i przestrzeń międzyżebrową. Naczynie to zespala się z górnymi tt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piersiowa boczna

  Odchodzi ona przeważnie po-niżej m. piersiowego mniejszego i biegnie ku dołowi oraz przyśrodkowo, krzyżując od przodu n. łokciowy i ż. pachową. Rozgałęzia się ona na m. zębatym przednim głównie w 2 do 5 przestrzeni międzyżebrowej oraz swymi gałęziami sutkowymi bocznymi (rami mammańi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piersiowo-grzbietowa

  T. piersiowo-grzbietowa (a. thoracodorsalis) stanowi przednią gałąź końcową t. pod łopatkowej. Biegnie ona między m. zębatym przednim a m. najszerszym grzbietu i oddaje do nich gałęzie, jak również do m. obłego większego. Zespala się ona z tt. międzyżebrowymi, a u dolnego kąta łopatki z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt

Do góry