Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wysoki podział tętnicy ramiennej

  Wyżej opisane odmiany robią wrażenie przedwczesnego podziału t. ramiennej na tętnice przedramienia. Mówimy o «wysokim podzialc» t. ramiennej.

  Jeżeli t. ramienna powierzchowna jest zachowana, to należy mieć ją na uwadze przy podwiązywaniu t. ramiennej. Natrafiamy wówczas wpierw na tętnicę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany pnia tętnicy ramiennej

  Z segmentalnych tętnic wstępujących w zawiązek kończyny górnej zachowuje się tylko 6 tętnica szyjna jako pierwotna t. podobojczykową. Ona wytwarza na ramieniu pierwotną t. ramienną, jak również na przedramieniu jej przedłużenie, późniejszą t. międzykostną przednią. Pierwotna t. ramienna leży...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica poboczna łokciowa górna

  T. poboczna łokciowa górna fa. collateralis ulnaris superior). Tętnica ta odchodzi nieznacznie poniżej poprzedniej, przebiega razem z n. łokciowym na przyśrodkowej powierzchni głowy przyśrodkowej m. trójgłowego (ku tyłowi od przegrody międzymięśniowej przyśrodkowej), kierując się ku dołowi. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica poboczna łokciowa dolna

  Tętnica ta odchodzi z dolnego odcinka t. ramiennej nieco powyżej zgięcia łokciowego i przebiega na powierzchni przedniej m. ramiennego, dzieląc się wkrótce na kilka gałęzi. Jedna z nich — gałąź przednia — zespala się na nim z gałęzią przednią t. wstecznej łokciowej. Inna, gałąź tylna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany gałęzi tętnicy ramiennej

  W znacznej większości przypadków (75%) t. poboczna promieniowa i środkowa uchodzą wspólnym pniem z t. głębokiej ramienia. W mniejszości (25%) wspólny pień nie występuje, o czym wspominaliśmy wyżej, i w tych przypadkach obie tętnice odchodzą samodzielnie lub też wspólnie z t. tylną okalającą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład gałęzi t. ramiennej

  Oprócz gałęzi mięśniowych t. ramieiina oddaje trzy gałęzie, którym towarzyszą po dwie żyły licznie się z sobą zespalające: 1. Najsilniejszą i najwyżej odchodzącą gałęzią jest t. głęboka ramienia (a. profunda hrachii). Towarzysząc n. promieniowemu opuszcza ona komorę zginaczy i wstępuje do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica głęboka ramienia

  1) Gałąź naramienna (ramus delłoideus). Naczynie to odchodzi w pobliżu początku t. głębokiej lub od t. ramiennej, lub też z t. pobocznej łokciowej górnej; przykryta m. kruczo-ramiennym i dwugłowym biegnie ona poprzecznie w kierunku bocznym, krzyżując od przodu kość ramienną. Tętnica dochodzi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek tętnicy ramiennej do nerwów

  Z nerwów kończyny górnej wspomnimy o tych, które są w bliższym stosunku topograficznym z tętnicą. N. skórny przyśrodkowy przedramienia biegnie z początku na stronie przednio-przyśrodkowej tętnicy; następnie opuszcza tętnicę, przebija powięź i staje się nerwem skórnym. N. łokciowy leży z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek tętnicy ramiennej do żył i naczyń chłonnych

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrózek naczyniowo-nerwowy ramienia

  T. ramienna wchodzi w skład powrózka naczyniowo-nerwowego, przy czym ona właśnie nadaje mu kierunek przebiegu. Powrózek ten oprócz tętnicy ramiennej składa się głównie z obu towarzyszących jt_j żył. naczyń chłonnych i n. pośrodkowego. O wzajemnym stosunku topograficznym tych tworów mowa była...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt

Do góry