Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica międzykostną przednia

  Tętnica ta biegnie ku dołowi bezpośrednio na powierzchni przedniej błony międzykostnej razem z n. mię-dzykostnym przednim, przykryta przylegającymi brzegami zginacza głębokiego palców i zginacza długiego kciuka; zaopatruje ona mięśnie strony przedniej i wysyła szereg gałązek przez błonę do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź grzbietowa nadgarstka

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica międzykostna wspólna

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica międzykostną tylna

  Zaraz po przejściu między obiema kośćmi przedramienia t. międzykostną tylna oddaje t. międzykostną wsteczną (a. interossea recurrensJ, która przenika przez odwracacz i przykryta mięśniem łokciowym kieruje się ku górze między wyrostkiem łokciowym a nadkłykciem bocznym. Zaopatruje ona sąsiednie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wsteczna łokciowa

  Krótki pień tętnicy odchodzi z części początkowej t. łokciowej, kieruje się wstecznie ku górze i dzieli się na dwie gałęzie, przednią i tylną, które często odchodzą samodzielnie. Większość autorów jest zdania, że gałąź tylna jest grubsza od przedniej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź dłoniowa nadgarstka

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź dłoniowa głęboka

  Gałąź ta jest przeważnie tętniczką słabą; z t. łokciowej odchodzi ona w pobliżu kości grochowatej i razem z gałęzią głęboką n. łokciowego kieruje się w głąb między początki mięśni kłębu małego palca. Wspólnie z t. promieniową wytwarza ona głęboki łuk dłoniowy. Na kłębie małego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica łokciowa

  T. łokciowa (a. ulnaris) jest gałęzią przyśrodkową rozdwojenia t. ramiennej.

  Rozpoczyna się ona w dole łokciowym do przodu od ścięgna m. dwugłowego, odchodząc pod ostrym kątem od pnia ramienno-promieniowego; stąd kieruje się ona skośnie przyśrodkowo i ku dołowi położona głęboko miedzy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /4 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica główna kciuka

  T. główna kciuka (a. princeps pollicis) zwana też t. dłoniową I śródręcza (a. metacarpea palmaris I) odchodzi z t. promieniowej albo w przejściu między obiema głowami m. między kostnego grzbietowego I, albo też zaraz potem. Dzieli się ona przeważnie na trzy tt. dłoniowe właściwe palców (aa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź dłoniowa nadgarstka

  Gałąź dłoniowa nadgarstka (ramus carpais palmaris). Jest to cienka gałąź b iegnąca poprzecznie wzdłuż dolnego brzegu m. nawrotnego czworobocznego bezpośrednio na kości w kierunku łokciowym; bierze ona udział w wytwarzaniu sieci dłoniowej nadgarstka (rete carpi palmare).

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt

Do góry