Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica nadnerczowa środkowa

  T. nadnerczowa środkowa (a. suprarenalis media). Jest ona naczyniem parzystym odchodzącym ze ściany bocznej aorty przeważnie między początkiem pnia trzewnego a początkiem t. krezkowej górnej.

  Poprzeczny przebieg naczynia na odnodze przepony jest krótki po stronic lewej; po prawej tętnica jest dłuższa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nadnerczowa górna

  >

  We wczesnych stadiach embrionalnych nadnercze jest głównym obszarem zaopatrzenia tętnicy. Początkowo więc tt. przeponowe należały do parzystych gałęzi trzew-nych aorty.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice lędźwiowe

  Analogicznie do tt. międzyżebrowych tylnych, których są dalszym ciągiem, tt. lędźwiowe przeważnie w liczbie czterech (I IV) pod prostym kątem odchodzą symetrycznie z powierzchni tylnej aorty. Przebiegają one na trzonach odpowiednich kręgów lędźwiowych, pierwszego do czwartego, w kierunku bocznym;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica przeponowa

  Parzyste tt. przeponowe odchodzą z aorty na wysokości 12 kręgu piersiowego tuż poniżej przejścia aorty przez przeponę i powyżej t. trzewnej. Przebiegają one na dolnej stronie części lędźwiowej przepony ku górze, do przodu i bocznie: prawa ku tyłowi od ż. głównej dolnej, lewa często ku tyłowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie aorty brzusznej

   Gałęzie aorty brzusznej zaopatrują zarówno ściany jamy brzusznej, jak i jej zawartość; dlatego też, podobnie jak w aorcie piersiowej, odróżniamy gałęzie ścienne i gałęzie trzewne. O ile pierwsze są zawsze parzyste, o tyle drugie zależnie od symetrycznego czy asymetrycznego układu narządów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aotra piersiowa

  Z aorty piersiowej odchodzą liczne, choć stosunkowo małe naczynia; część z nich zaopatruje trzewa (rami viscerales)3 część ściany klatki piersiowej (rami jwietales). Do pierwszych zaliczamy: 1) gałęzie oskrzelowe (rami bronchiales), przeważnie dwie lewe i jedna prawa, odchodzące z górnego odcinka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy podżebrowej

  Prawne stale pierwsza t. międzyżebrowa tylna aorty przebiega w trzeciej przestrzeni międzyżebrowej, znacznie rzadziej pierwszą jest tętnica drugiej przestrzeni i bardzo rzadko — pierwszej; zastępuje ona wówczas odpowiednią gałąź t. międzyżebrowej najwyższej z t. podobojczykowej.

  Nieraz dwie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź skórna boczna tętnicy międzyżebrowej

  Gałąź skórna boczna (ramus cutaneus lateralis) odchodzi z t. międzyżebrowej w pobliżu linii pachowej. Po przeszyciu m. międzyżebrowego pośrodkowego i zewnętrznego w pobliżu zębów początkowych m. skośnego zewnętrznego brzucha rozdwaja się ona na gałąź tylną do bocznej ściany klatki piersiowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolne tętnic międzyżebrowe tylne

  Dolne tt. międzyżebrowe tylne (w liczbie 5—6) oddają gałęzie do przepony oraz do mięśni brzucha i łączą się z gałęziami t. mięśniowo-przeponowej, tt. przeponowymi górnymi i t. przeponową, jak również z t. podżebrową, nabrzuszną górną i tt. lędźwiowymi.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice podżebrowe

  Tt. podżebrowe (aa. subcostales), dawniej zwane tt. międzyżebrowymi tylnymi XII, stanowią ostatnią parę tych tętnic, odpowiadają im, lecz nazwane są pod-żebrowymi, ponieważ biegną pod dwunastym żebrem. Swym przebiegiem i położeniem początkowym na kręgu odpowiadają one tt. międzyżebrowym, po...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt

Do góry