Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki ryzyka

  (—, risk factors); czynniki zagrożenia, stany i sytuacje, których obecność łączy się ze zwiększoną częstością występowania chorób. Nie są one bezpośrednimi czynnikami przyczynowymi (etiologicznymi), lecz zwiększają zagrożenie zachorowaniem, a zwykle wpływają również na przebieg choroby i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deprywacja

  (-, deprivation); dyskomfort psychofizyczny spowodowany głodem bodźców sensorycznych i emocjonalnych. Szczególnie wartościowe są bodźce, których dostarcza bliskość fizyczna. Niedobór bodźców sensorycznych i emocjonalnych może powodować przejściowe zaburzenia psychiczne, a nawet krótkotrwałe psychozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki stresorodne

  (—, stressors); stresory; czynniki nadmiernie obciążające człowieka, zarówno jego psychikę, jak i organizm, powodujące —> stres. Mogą mieć charakter urazu mechanicznego, fizycznego (zimno, gorąco, hałas), infekcyjnego; mogą być nimi też zabiegi chirurgiczne lub zaburzenia metaboliczne. Do cz.s. należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie bólu

  pain sensation); wrażenie odbierane przez nagie zakończenia nerwowe. Uczynniają je bodźce uszkadzające tkanki (czyli nocyceptywne). W uszkodzonych tkankach wyzwalają się enzymy, kalikreiny tkankowe, których czynność powoduje powstanie kinin bezpośrednio aktywujących nagie zakończenia nerwowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detektor promieniowania

  (-, radiation detector); urządzenie służące do wykrywania promieniowania emitowanego przez —» atomy promieniotwórcze. Zazwyczaj wchodzi w skład bardziej złożonej aparatury pomiarowej. Jego działanie polega na wykrywaniu zjawisk jonizacji i wzbudzania, zachodzących w środowisku materialnym pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności psychiczne

  (—, psychic activities); główne pojęcie współczesnej —> psychologii, stanowiące jednostkę funkcjonalną zachowania się celowego. W koncepcji T. Tomaszewskiego cz.p. są to procesy: 1) ukierunkowane, tzn. takie, które zmierzają do osiągnięcia stanu końcowego, zwanego wynikiem; 2) zorganizowane, tzn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwonka pełzakowa

  (.amebiasis); choroba zakaźna, zaraźliwa, wywołana przez —> pełzaka (—» Entamo-eba histołytica). Endemicznie występuje w krajach o klimacie ciepłym. Człowiek zaraża się drogą pokarmową (zanieczyszczone pożywienie, woda), przez używanie zanieczyszczonych kaniul do wlewów doodbytniczych, stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstoskurcz komorowy

  (tachycardia ventricidaris, ventricular tachycardia); postać —>■ zaburzeń rytmu serca, cechuje się przejęciem funkcji rozrusznika serca przez ognisko bodźcotwórcze położone w komorze. Do głównych postaci należą: 1) cz.k. niena-padowy (tachycardia uentricularis nonpa-roxysmalis, nonparoxysmał...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstoskurcz napadowy

  (tachycardia paroxysmalis suprai/entricu-laris, paroxysmal supraventricular ta-chycardia); —»■ zaburzenia rytmu serca polegające na czasowym zastępowaniu prawidłowego —> rytmu., zatokowego przez znacznie przyspieszony (160— -240/min) rytm z ogniska pozazato-kowego (ektopowego), położonego powyżej komór (w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czkawka

  (.singidtus, hiccough); powtarzalne, krótkotrwałe, mimowolne, kloniczne kurcze przepony; następstwo wyzwolenia reakcji odruchowej, realizowanej poprzez nerwy przeponowy i błędny. Cz. pierwotna jest wynikiem bezpośredniego pobudzenia jąder tych nerwów w rdzeniu lub pniu mózgu, jak również receptorów w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 004

  praca w formacie txt

Do góry