Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica odbytnicza górna

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład gałęzi t. krezkowej dolnej, ich obszar zaopatrzenia i zespolenia

  Wszystkie te gałęzie zespalają się z sobą, jak również z sąsiednimi tętnicami. T. okrężnicza lewa ku górze łączy się z t. okrężniczą środkową, ku dołowi z górną z tt. okrężnicy csowatej. Dolna t. okrężnicy esowatej zespala się. z t. odbytniczą górną, która znowuż licznie się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica okrężnicza lewa

  T. okrężnicza lewa (a. colica sinistra). Biegnie ona w stronę lewą zaotrzewnowo oraz do przodu od m. lędźwiowo-udowego i po krótkim, lecz zmiennej długości przebiegu dzieli się na gałąź wstępującą i zstępującą; pień tętnicy lub też obie jego gałęzie krzyżują lewy moczowód oraz naczynia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krezkowa dolna

  T. krezkowa dolna (a. mesenterica inferior) jest najniższą gałęzią boczną aorty oraz naczyniem znacznie cieńszym niż t. krezkowa górna w związku ze znacznie mniejszym obszarem zaopatrzenia; obejmuje on tylko lewą część okrężnicy oraz większość odbytnicy.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krezkowa dolna położenie

  W odcinku górnym tętnica leży zaotrzewriowo, biegnąc ku dołowi i wr stronę lewą; na poziomie wzgórka, skręcając przyśrodkowo, wstępuje ona w nasadę krezki okrężnicy esowatej; położenie to utraca, kończąc się w przejściu w t. odbytniczą górną.

  Ku tyłowi tętnica przylega wpierw do aorty...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODATKOWE TĘTNICE WĄTROBOWE

  Do częstych odmian tętniczych o znaczeniu praktycznym należą dodatkowe tętnice wątrobowe (aa. hepaticae accessoriae). Tętnice te występują w różnych postaciach, czy to, w zależności od ich rozwoju, równocześnie z t. wątrobową wspólną, czy też częściowo lub nawet całkowicie zastępując...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ POCZĄTKÓW TĘTNIC PNIA TRZEWNEGO

  1) W przeważającej większości (86%) wszystkie trzy główne gałęzie pnia trzewnego: t. żołądkowa lewa, t. wątrobowa wspólna oraz t. śledzionowa rozpoczynają się wspólnym pniem wątrobowo-żołądkowo-śledzionowym (truncus coeliacus s. hepatogastro-lienalis).

  2) W 8% według statystyki Adachiego t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany t. krezkowej górnej i jej gałęzi

  Czasem t. krezkowa górna odchodzi z pnia trzewnego. Niezbyt rzadko oddaje ona gałęzie przynależne zwykle do pnia trzewnego, jak np. t. żołącłkowo-dwunastniczą. Czasem odchodzi od niej t. wątrobowa dodatkowa. Nigdy nie rozpoczyna się wspólnie z t. krezkową dolną. Znany jest przypadek podwójnej t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica okrężnicza prawa

    Tętnica ta biegnie pcprzccznic w stronę prawą w tkance zaotrzewnewej do środkowej części okrężnicy wstępującej; na swej drodze krzyżuje ona biegnące do tyłu cci niej naczynia jajnikowe lub jądiowe, prawy mcczcwcd i m. lędźwicwo-udcwy. W pobliżu c kiężnicy dzieli się era na gałąź w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krętniczo-okrężnicza

   Naczynie to jest najniższą gałęzią odchodzącą z wklęsłej prawej strony t. krezkowej górnej. Kieruje się ono zaotrzewnowo ku dołowi i w stronę prawą do końca jelita cienkiego i początku grubego. Tak jak poprzednia w przebiegu swym krzyżuje ona od przodu prawy moczowód, t. jądrową lub jajnikow...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt

Do góry