Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wspólna

  T. biodrowa wspólna (a. iliaca communis) oprócz narządów miednicy jest głównym naczyniem zaopatrującym kończynę dolną, chociaż topograficznie do niej nie należy.

  Początek, przebieg, koniec. Początek tętnicy odpowiada miejscu podziału aorty (wysokość dolnej trzeciej części trzonu 4 kręgu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wspólna wymiary

  Średnica tętnicy wynosi przeciętnie 11 mm (8—14 mm), przy czym u dorosłego obustronnie jest ona mniej więcej ta sama i rzadko tylko tętnica prawa jest grubsza niż lewa. Stosunki te są inne u starszych płodów, noworodków i małych dzieci; u nich przeważa grubość tętnicy prawej i asymetria ta odnosi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wspólna położenie

  Do przodu obie tętnice przykryte są otrzewną oraz jelitami. Lewe naczynie krzyżuje t. krezkowa dolna. Naczynia jądrowe i jajnikowe obustronnie biegną bocznie od tt. biodrowych wspólnych. Moczowód lewy najczęściej krzyżuje koniec dolny t. biodrowej wspólnej, natomiast moczowód prawy — t. biodrową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krezkowa górna

  T. krezkowa górna (a. mesenterica superior) odcłiodzi z aorty poniżej pnia trzewnego. Zaopatruje ona: dolną część dwunastnicy i głowę trzustki (a. pancreaticoduodenalis in/.)y jelito czcze i kręte (aa. jejunales et ilei)% jelito ślepe i wyrostek robaczkowy (a. ileo-colica et a. appendicis lermiformis)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krzyżowa pośrodkowa

  T. krzyżowa pośrodkowa (a. sacralis mediana) jest przedłużeniem aorty i reprezentuje jej uwsteczniony odcinek miedniczny; wspominaliśmy o niej poprzednio . Nieparzysta, rozpoczyna się ona tuż powyżej kąta podziału aorty z jej tylnej ściany i kończy się w kłębku guzicznym na wierzchołku kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica lędźwiowa najniższa

  T. lędźwiowa najniższa (a. lumbalis ima) pod względem przebiegu odpowiada innym tt. lędźwiowym, jest tylko od nich słabsza. Biegnie ona na 5 kręgu lędźwiowym i tak jak tamte oddaje gałąź grzbietową i rdzeniową. Zespala się ona z gałęzią lędźwiową t. biodrowo-lędźwiowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany t. krezkowej dolnej i jej gałęzi

  Według obszernej statystyki Adachiego t. krezkowa dolna występuje stale i jest wyłącznie gałęzią aorty. W literaturze znany jest jeden tylko przypadek braku tej tętnicy (Fleischmann, 1815, cyt. wg Adachiego) .

  Nieraz t. okrężnicza lewa i tt. okrężnicy esowatej odchodzą wspólnym pniem. W rzadkich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOLENIA TĘTNICZE WZDŁUŻ CEWY POKARMOWEJ

  Jak wynika z unaczynienia tętniczego cewy pokarmowej, wzdłuż całego jej przebiegu występują obwodowe zespolenia tętnicze łączące cały ten wielki obszar w jeden układ zespoleniowy. Naczynia jelita cienkiego i grubego pochodzące z obu tętnic krezkowych wytwarzają łączący się z sobą szereg...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wspólna

  T. biodrowa wspólna zaopatruje całą kończynę górną i miednicę. Tętnica ta położona na kręgosłupie lędźwiowym i stawie krzyżowo-biodrowym pod względem topograficznym należy do tułowia, nie zaś do kończyny dolnej. Jednak jest ona głównym naczyniem zaopatrującym nogę i niedrożność jej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice okrężnicy esowatej

  Dwie lub trzy tętnice biegną zaotrzewnowo skośnie ku dołowi w stronę lewą do przodu od m. lędźwiowo-udowego, moczowodu oraz naczyń jądrowych lub jajnikowych. Oddają one gałęzie, które wstępują do krezki okrężnicy esowatej i zaopatrują okrężnicę tejże nazwy. Łukowatymi zespoleniami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt

Do góry