Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odmiany gałęzi skórnych tętnicy udowej

  T. nabrzuszna powierzchowna i t. powierzchowna okalająca biodro często rozpoczynają się wspólnym pniem. Każda z tych tętnic albo też obie wspólnie mogą odchodzić z t. głębokiej uda.

  Tt. sromowe zewnętrzne mogą krzyżować ż. udową nie od przodu, lecz od tyłu, mogą więc przebiegać...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład gałęzi tętnicy udowej

  Tuż poniżej więzadła pachwinowego t. udowa oddaje trzy niewielkie naczynia skórne: 1) t. nabrzuszną powierzchowną, która kieruje się ku górze do pokryw przedniej ściany brzucha, następnie 2) t. powierzchowną okalającą biodro biegnącą mniej więcej równolegle do więzadła pachwinowego w kierunku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nabrzuszna powierzchowna

  T. nabrzuszna powierzchowna (a. epigastrica superficialis). Jest ona naczyniem niewielkim odchodzącym z przedniego obwodu t. udowej tuż poniżej więzadła pachwinowego. Tętnica przebija brzeg sierpowaty rozworu odpiszczclowego lub powięź sito-watą i podskórnie krzyżując więzadło pachwinowe biegnie ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica powierzchowna okalająca biodro

  >

  W swym przebiegu w trójkącie udowym tętnica udowa jest otoczona węzłami chłonnymi pachwinowymi, do których oddaje kilka drobnych gałązek. Drobne gałązki wysyła ona również do górnego odcinka m. krawieckiego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ ustawienia stawu na tętnice udową

  Od stawu biodrowego tętnicę i żyłę dzieli m. biodro-wo-lędźwiowy. Pomimo to staw wywiera wpływ na naczynia w związku ze swą ruchomością. Ponieważ tętnica biegnie do przodu od stawu, więc w ruchach prostowania (zgięcia ku tyłowi) naczynie się rozciąga i napina, w ruchach zgięcia do przodu —...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie tętnicy udowej

  T. udowa razem z towarzyszącą jej żyłą po wyjściu z rozstępu naczyń w otoczeniu tkanki łącznej układa się w dole biodrowo-łonowym. Tętnica i żyła zachowują tu swe wzajemne położenie, jakie miały w rozstępie naczyń. Po stronie bocznej leży tętnica, przyśrodkowo żyła i oba te twory są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /4 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek, przebieg, koniec, wielkość tętnicy udowej

  T. udowa rozpoczyna się pod w ięzadłem pachwinowym mniej więcej w połowie jego długości i po wyjściu z rozstępu naczyń kieruje się prawie pionowo ku dołowi, nieznacznie tylko zbaczając w kierunku przyśrodkowym i do tyłu.

  Z początku leży ona w części przedniej uda, gdzie zajmuje położenie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nabrzuszna dolna

  T. nabrzuszna dolna (a. epigastrica inferior) biegnie ku górze na powierzchni tylnej 111. prostego brzucha aż powyżej pępka, gdzie zespala się z t. nabrzuszną górną (z (. piersiowej wewnętrznej). Wysyła ona: gałąź łonową (ramus pubicus), która za pośrednictwem gałęzi zasłonowej (ramus...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa zewnętrzna

  T. biodrowa zewnętrzna (a. iliaca externa) kieruje się ku dołowi po stronie przyśrodkowej od m. lędźwiowo-udowego i przenika przez rozstęp naczyń, gdzie od mięśnia przedziela ją luk biodrowo-łonowy. W rozstępie tętnica leży bocznie od towarzyszącej żyły i po wyjściu spod więzadła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica udowa

  T. udowa  jest przedłużeniem t. biodrowej zewnętrznej począwszy od więzadła pachwinowego, pod którym przebiega. Jak nazwa wskazuje, jest to tętnica uda. Jej gałęzie nic wyczerpują się jednak zaopatrywaniem samego tylko uda, lecz odżywiają również dolną część przedniej ściany brzucha. Zarówno...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt

Do góry