Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  diagnoza pielęgniarska, historia

  (-, nursing diagnosis, history); USA, początki - pierwsza połowa lat 50. XX wieku. Wzrost zainteresowania (ważniejsze daty i wydarzenia: 1973 r. - powstanie Biura Informacyjnego ds. Diagnozy Pielęgniarskiej; 1982 r. - utworzenie Północnoamerykańskiego Towarzystwa Diagnoz Pielęgniarskich - NANDA; ustanowienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie bólu trzewnego

  (-, visceral pain); wrażenie, wywołane przez impulsację biegnącą z interore-ceptorów podrażnionych przez proces chorobowy. Impulsacja ta dochodzi do neuronów czuciowych rogów tylnych rdzenia kręgowego przewodzących czucie z eksteroreceptorów oraz propriore-ceptorów i wzmaga ich efekty odruchowe, np. w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza organizacyjna

  (-, organizational diagnosis); część wste na —> analizy organizacyjnej, określana także mianem analizy organizacyjnej wstępnej. D.o. jest rozpoznaniem stanu organizacji, określeniem rodzaju problemów, wyjaśnieniem przyczyn ich powstania i określeniem znaczenia dla badanej organizacji. (A.K.-DJ jj diagnoza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność ruchowa żołądka

  1-, gastric motility); porcje pokarmu dostające się do części proksymalnej żołądka powodują jej odruchowe rozluźnienie, następnie błona mięśniowa żołądka zaczyna wykazywać aktywność skurczową. Można ją określić jako: 1) skurcze perystaltyczne, które są okrężnymi skurczami żołądka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie dotyku i ucisku

  (-, touch and pressure); wrażenie odbierane przez kilka rodzajów receptorów. Są to: ciałka dotykowe, łąkotki dotykowe, kolbki końcowe, ciałka zmysłowe, wolne zakończenia nerwowe oraz receptory koszyczkowe mieszków włosowych. Receptory te należą zarówno do szybko, jak i wolno adaptujących się. Cz.d...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defekografia

  (—, defecography); metoda obrazowania stosunków anatomicznych i czynnościowych odbytu, odbytnicy i ruchomości dna miednicy. Przygotowanie chorego do badania jest podobne jak do kontrastowego wlewu doodbytniczego. Po wprowadzeniu do odbytnicy pasty barytowej dokonuje się (pod kontrolą monitora TV rentgenowskiej)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie smaku

  sense of taste); receptory odbierające cz.s. znajdują się w kubkach smakowych i mają charakter chemoreceptorów. Kubki smakowe są rozmieszczone w błonie śluzowej języka, podniebienia, nagłośni i gardła. Wypustki receptorowych komórek smakowych pobudzane są przez substancje rozpuszczane w ślinie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defibrylacja elektryczna

  (-, defibrillation); metoda —»■ elektro-terapii stosowana w celu zwalczania —> migotania i trzepotania komór. Polega na wywoływaniu jednoczasowej depolaryzacji wszystkich komórek serca za pomocą impulsu prądu stałego o dużej energii (100-400 J) i krótkim czasie trwania (ok. 0,003 s). Uzyskana „cisza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie temperatury

  (-, temperature sensation]; czucie odbierane przez 2 rodzaje receptorów: 1} czucie ciepła odbierane jest przez ciałka zmysłowe; 2) czucie zimna - przez kolbki końcowe. Oba rodzaje receptorów znajdują się tuż pod skórą. Warunkiem ich pobudzenia są szybkie zmiany temperatury. Wolno zachodzące zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Defibrylator

  (-, implantable cardiac defibrillator -ICD); kardiowerter/defibryłator impłan-towalny, jest urządzeniem wszczepial-nym, złożonym z generatora impulsów, implantowanego w okolicy podobojczy-kowej, na lub pod mięsień piersiowy większy, oraz połączonych z nim elektrod wprowadzanych do serca drogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /24.02.2014 Znaków /2 059

  praca w formacie txt

Do góry