Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Układ pokarmowy

  W układzie pokarmowym wyróżnić można 3 części - przednią, środkową i tylną. Jama gębowa, przełyk i żołądek tworzą przedni odcinek układu pokarmowego, na pozostałe części składają się jelito środkowe i tylne. Karpiowate (karp, płoć, krąp, leszcz i inne) nie mają żołądka, natomiast u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Kształt pyska

  Obie szczęki mogą być odmiennej długości, więc otwór gębowy może być końcowy, górny lub dolny. U ryb o końcowym otworze gębowym (np. pstrąg) szczęka i żuchwa są zbliżonej długości. U ryb o górnym otworze gębowym (szczupak) żuchwa wystaje do przodu, natomiast u ryb o dolnym otworze gębowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Mięśnie

  Mięśnie stanowią największą część masy ciała ryby. Mięsień boczny wielki jest odpowiedzialny za ruch, więc jest najbardziej obciążony i w związku z tym najsilniej rozwinięty. Ciągnie się od głowy aż do nasady płetwy ogonowej, tworząc z obu stron kręgosłupa 2 jednakowo silnie rozwinięte...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Szkielet

  Ryby kostnoszkieletowe, tak jak inne kręgowce, mają szkielet nadający ciału kształt i wspierający je. Szkielet ryb składa się z części osiowej, kości czaszki i płetw. Podstawę szkieletu osiowego, którego główną częścią jest kręgosłup, stanowi struna grzbietowa (chorda dorsalis). Z niej i wokół...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Ubarwienie

  Cała skóra ryb jest usiana komórkami barwnikowymi, decydującymi o ich ubarwieniu. Każda z nich zawiera tylko jeden rodzaj barwnika, np. czarny, żółty, czerwony. Ubarwienie ryb powstaje wskutek współdziałania komórek barwnikowych. Zmiana barw następuje w wyniku kurczenia się lub rozszerzania określonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Skóra i łuski

  Skóra ryb zbudowana jest z 2 warstw -zewnętrznego naskórka i wewnętrznej skóry właściwej. Naskórek wydziela śluz, zmniejszający tarcie o wodę i stanowiący ochronę przed pasożytami. Wytwarza u niektórych grup twarde utwory, jak np. ząbki skórne (łuski plakoidalne) u rekinów. Pomiędzy obiema warstwami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb - Płetwy

  Do sterowania, poruszania się i hamowania służą rybom płetwy. Wyróżnia się płetwy parzyste i nieparzyste, co oznacza, że niektóre z nich są podwójne (parzyste), inne pojedyncze (nieparzyste). Płetwy parzyste są mniej lub bardziej ściśle połączone z pozostałymi elementami szkieletu. Płetwy są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka ryb

  Ryby są kręgowcami (I/ertebrata), doskonale przystosowanymi do życia w wodzie. Poruszają się za pomocą płetw, a niezbędny do życia tlen pobierają bezpośrednio z wody skrzela-mi. Ich skóra jest najczęściej pokryta łuskami, lecz mogą się znajdować na niej również kostne wyrostki lub płytki, bądź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /5 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kur rogacz

   

  Wygląd: kijankowate ciało o szerokiej, płaskiej głowie (na jej wierzchołku 4 gąbczaste, kostne wyrostki, nad pyskiem 2 małe kolce nosowe). Szeroki, końcowy otwór gębowy. Kość pokrywowa z 2, kość przedpokrywowa z 4 kolcami, przy czym najwyższy z nich jest najdłuższy. Szczeliny skrzelowe szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stornia, flądra

   

  Wygląd: ciało owalne; przeważnie prawostronne (tzn. oczy znajdują się na prawym boku), jedynie ok. 30% populacji to osobniki lewostronne. Otwór gębowy mały, nie sięgający pod przedni brzeg oka. Brzeg kości przedpo-krywowej wolny, tzn. nie zarośnięty przez skórę pokrywającą głowę. Łuski małe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Edward15 Dodano /01.02.2012 Znaków /1 728

  praca w formacie txt

Do góry