Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Topologia sieci komputerowych

  Topologia sieci to jeden z czynników jej standaryzacji. Określa dopuszczalne warianty przestrzennego rozmieszczenia elementów w sieci i powiązań między nimi. Podstawowe rodzaje topologii:

  Magistralowa (liniowa stosowana w 80% sieci, zawiera protokół i kartę ETHERNET, szybkość transmisji 100MB/s...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy wspomagania wytwarzania

  CIM – system zintegrowanego wytwarzania, dzielimy na:

  CAE – komputerowe wspomaganie procesów reinżynieryjnych:

  CAPD – wspomaganie projektowania produktów

  CAPPD – wspomaganie procesów programowania produktów

  CAM – wspomaganie procesów wytwarzania

  CAPM – zarządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i zakres funkcjonalny systemów klasy MRP II

  MRP są to systemy planowania potrzeb materiałowych i zasobów produkcji. MRP II to kompleksowe, wielopoziomowe planowanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Moduły standardowego MRP II:

  Przetwarzanie zamówień klienta

  Fakturowanie i analiza sprzedaży

  Planowanie produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia systemów wspomagania zarządzania (transakcyjne...)

  Systemy transakcyjne – zasilają w proste informacje o przebiegu procesów gospodarczych zgromadzonych w bazach danych, są to:

  Systemy informowania kierownictwa MIS przez wykorzystanie zasobów systemów lub tworzenie od podstaw informacji z własnych zasobów

  Systemy wspomagania DSS –...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień 10 elementów wpływających na wydajność pracy komputera i systemu komputerowego

  1. typ procesora

  2. rodzaj pamięci RAM

  3. rodzaj pamięci ROM

  4. pamięć cache

  5. szybkość zegara taktującego

  6. rodzaje złącz

  7. rodzaj koprocesora

  8. wielkość i pojemność kart rozszerzeń

  9. jakość pamięci zewnętrznych

  10. odpowiednie oprogramowanie

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria doboru oprogramowania

  System operacyjny:

  Wydajność pracy

  Opcje programowe

  Możliwość rozbudowy

  Łatwość obsługi

  Powszechność i dostępność

  Poziom bezpieczeństwa danych

  Skalowalność

  Oprogramowanie użytkowe:

  Poziom realizacji funkcji

  Dogodna...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział oprogramowania ze względu na ochronę praw autorskich

  Ogólnodostępne, przekazywane nieodpłatnie do rozpowszechniania public domain

  Autorzy nie zrzekają się praw, ale pozwalają kopiować free wave

  Opcyjnie – trzeba zapłacić licencję w późniejszym terminie share wave

  Demo – ułomne – realizacja wymaga opłaty licencji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia i funkcje oprogramowania komputerów

  Typy oprogramowania:

  Systemy operacyjne

  Systemy zarządzania danymi

  Systemy programowania

  Programy obsługi wielodostępu i pracy w sieci

  Programy diagnostyki sprzętu

  Programy pomocnicze

  Oprogramowanie użytkowe

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień cechy współczesnego oprogramowania

  Cechy techniczne i graficzny interfejs użytkownika: plug and play

  Realizacja zadań i komunikacja z użytkownikiem

  Wielozadaniowość i wieloprogramowość

  Możliwość pracy w sieci

  Zarządzanie i kontrola pracy systemu

  Tworzenie, przeszukiwanie i restrukturyzowanie zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria doboru sprzętu

  Jaki jest system uniwersalny czy specjalizowany?

  Jaka jest oferowana konfiguracja standardowa?

  Jaka jest możliwość rozbudowy konfiguracji?

  Czy jest spójność techniczna wszystkich urządzeń?

  Czy jest możliwość pracy w sieci?

  Jaka jest skalowalność?

  Jaki jest zakres...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt

Do góry