Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Technologia i zastosowania rozpoznawania mowy

  Technologie rozpoznawania mowy:

  Rozpoznawanie pojedynczych słów IWR – odebrane słowa są poddawane analizie i porównywane ze wzorem, najbardziej prawdopodobny wzór jest przyjmowany jako odpowiednik, technika rozpoznawania słów:

  Dźwięk dzielony na 16 segmentów

  Rozpatruje się 32...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw wpływ EDI na zarządzanie przedsiębiorstwem

  Reorganizacja, uproszczenie, przyspieszenie procedur przetwarzania i obiegu dokumentów

  Realizacja wielu procedur w sposób automatyczny

  Wspomaganie zarządzania szybkim cyklem TQM

  Szybka komunikacja uczestników obrotu gospodarczego w skali krajowej i międzynarodowej

  Obniżka kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i zakres gospodarczych zastosowań elektronicznej wymiany danych EDI/EDW

  EDI jest technologią wymiany dokumentów o standardowych formatach w formie komunikatów elektronicznych. Zastępuje tradycyjny dokument. Może być stosowana do procesów obrotu gospodarczego takich jak:

  Pytania, oferty, zamówienia, potwierdzenia zamówień

  Dostawy, dokumenty przewozowe

  Umowy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw podstawowe funkcje telefonów i faksu komputerowego

  Telefonia internetowa pozwala na dostęp do Internetu, wysyłanie wiadomości SMS, korzystanie z poczty głosowej, e-mail, przeglądanie zasobów witryn www, otrzymywanie ofert i realizacja płatności.

  Faks internetowy – oprogramowanie dostępne w Internecie spod aplikacji Excel, Word

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe rodzaje serwerów

  Serwery pełnią wiele funkcji, między innymi kanałów komunikacyjnych i filtrów bezpieczeństwa. Wyróżniamy:

  Serwery zasobów:

  Baz danych

  Archiwum

  Kopii bezpieczeństwa

  Urządzeń WE/WY

  Serwery usług sieciowych:

  Serwery komunikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw funkcje bram, mostów i routerów

  Bramy – łączą dwa systemy sieciowe o odmiennych strukturach danych, protokołach i architekturze. W czasie transmisji danych bramy dokonują konwersji struktury pakietu na strukturę odpowiednią dla danego adresu docelowego.

  Mosty – stosowane w połączeniach międzysieciowych, mogą łączyć sieci, podsieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie przetwarzania rozproszonego, zdalnego i mobilnego w przedsiębiorstwie

  Przetwarzanie rozproszone – realizowane w rozproszonym środowisku komputerowym i zasobach danych, oznacza to, że użytkownik ma dostęp do zasobów innych komputerów, np. w sieci. Zalety:

  - Możliwość rozproszenia partycji zasobów

  - Tworzenie niezależnych segmentów sieci

  - Rozproszenie zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw z dostępu do Internetu

  Korzyści:

  Dostęp całą dobę

  Powszechność

  Łatwość użytkowania

  Możliwość wymiany informacji w skali globalnej

  Kontakty międzynarodowe

  Efektywne działanie w skali światowej

  Korzyści marketingowe

  Kreowanie wizerunku firmy

  Łatwość kontaktu z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarcze zastosowanie Internetu

  Dostęp do serwisu informacji krajowych i światowych

  Informacje giełd światowych i krajowych

  Informacje o przedsiębiorstwach i do nich

  Uprawianie reklamy i marketingu

  Dostęp do czasopism biznesowych

  Rynek pracy

  Szerokie rynki kupna – sprzedaży

  Sklepy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw podstawowe usługi Internetu

  E- mail – poczta elektroniczna

  Ftp – przesyłanie plików

  www – World Wide Web

  Http – hiper text

  IRC – pogawędki

  Grupy dyskusyjne News Group

  TELNET – realizacja zadania na innym komputerze

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /273

  praca w formacie txt

Do góry