Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czy komórkowe składniki odżywcze są lekarstwem?

   

  Komórkowe składniki odżywcze nie są lekarstwem. Komórkowe składniki odżywcze są substancjami naturalnymi, które nasze ciało potrzebuje i przetwarza w sposób naturalny, natomiast źródłem leków są chemiczne substancje, obce dla naszego organizmu i traktowane jako substancje toksyczne. Leki są źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są "komórkowe składniki odżywcze"?

   

  Nasz organizm, zbudowany z bilionów komórek, wymaga ciągłego dopływu mikroelementów, bez których prawidłowy cykl tysięcy biochemicznych przemian i prawidłowy metabolizm komórek nie mogą się odbywać. Składniki te, z naukowego punktu widzenia Medycyny Komórkowej, określone zostały nazwą "komórkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Medycyna Komórkowa?

   

  Medycyna Komórkowa koncentruje się na funkcji komórek - najmniejszych jednostek funkcjonalnych budujących nasze organy i całe ciało. Zdrowie lub choroba rozstrzygają się, nie jak do tej pory sądzono, na poziomie organów - stan naszego zdrowia zależy od funkcji milionów komórek naszego ciała. Wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe rodzaje nakładów i efektów zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie

  W rachunku efektywności zastosowań informatyki zestawiane są koszty (nakłady) z korzyściami (efektami) zastosowania informatyki w obiekcie gospodarczym. Nakłady i efekty zależą od:

  Poziomu organizacji i zarządzania firmą

  Ustalonego obszaru zastosowania informatyki

  Stosowanych środków...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy prawne i zakres karalności przestępstw informatycznych

  Przepisy:

  Nowy kodeks karny

  Ustaw o prawach autorskich i pokrewnych

  Ustaw o ochronie danych osobowych

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych urządzeń

  Zakres karalności dotyczy m.in.:

  Podsłuchu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenia systemowe ochrony bezpieczeństwa SI

  Ochrona dostępu do zasobów

  Metody zarządzania listą uprawnień

  Metody autoryzacji i uwierzytelnienia użytkownika

  Przeniesienie uprawnień do inteligentnych zasobów

  Stosowanie środków biometrycznych identyfikacji

  Hierarchizacja, decentralizacja i centralizacja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsięwzięcia organizacyjne ochrony bezpieczeństwa SI

  Zabezpieczenia organizacyjne obejmują:

  Budynki, budowle, pomieszczenia

  Przedsięwzięcia kadrowe

  Opracowanie procedur przyjmowania i zwalniania pracowników, ich kompetencji, uprawnień itp.

  Powołanie administratorów bezpieczeństwa systemu

  Powołanie zespołu ds. sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie ważności zasobów i poziomy ochrony systemów informatycznych

  Zasoby strategiczne – podlegają ochronie, decydują o realizacji strategii i egzystencji firmy – podlegają maksymalnej ochronie bez względu na koszty

  Zasoby krytyczne – warunkują sprawne, bieżące działanie firmy – podlegają ochronie racjonalnej, selektywnej

  Zasoby autoryzowane – mogą...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw rodzaje zakłóceń funkcjonowania systemu informatycznego

  Blokowanie logiczne lub fizyczne użytkownika

  Blokowanie dostępu do zasobów

  Blokowanie usług sieciowych, działania całego systemu

  Fałszywe alarmu i molestowanie systemu zabezpieczeń

  Uszkodzenie, awaria zasilania

  Blokowanie systemu lawiną fałszywych zadań i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień zagrożenia destrukcji oprogramowania

  Zmiana struktury oprogramowania

  Rekonfiguracja systemu

  Kradzież elementów oprogramowania

  Wprowadzenie wirusów komputerowych

  Modyfikacja działania programu

  Lokalne lub zdalne monitorowanie pracy systemu za pomocą nielegalnego oprogramowania

  Fizyczna destrukcja siłami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Edward15 Dodano /02.02.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt

Do góry