Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Żyły zasadnicze przednie

  Żż. zasadnicze przednie (w. cardinales anteriores s. precardinales) prowadzą krew z sieci żylnych otaczających mózgowie. Po utworzeniu kończyn przednich żyły te przyjmują żyły podobojczykowc (w. subclaiiae). W końcu 2 miesiąca, po włączeniu zatoki żylnej serca w ścianę przedsionka prawego, żyła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PNI ŻYLNYCH

  Z pierwotnej sieci naczyniowej zarodka i jego błon płodowych już w końcu 3 tygodnia zaczynają się wyodrębniać obok tętnic również naczynia żylne odprowadzające krew do zatoki żylnej serca. Wkrótce różnicują się następujące żyły okresu krążenia żółtkowego (t. I, str. 94 i ryc. 30): z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespolenia z tętnicami goleni

  Dokoła stawu skokowego górnego oraz obu kostek istnieje, jak wiemy, pierścień tętniczy utworzony z sieci kostki przyśrodkowej i bocznej oraz sieci piętowej.

  Pierścień ten łączy się zarówno z tętnicami stępu, gałęziami t. grzbietowej stopy, jak i z gałęziami tętnic podeszwowych. Z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa stopy

  T. grzbietowa stopy ukazuje się na grzbiecie stopy na poziomie linii stawu skokowego górnego, bocznie od ścięgna prostownika długiego palucha; oddając gałęzie boczne zdąża, ona w kierunku pierwszej przestrzeni międzykostnej śródstopia. Tętno naczynia jest dobrze wyczuwalne.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podeszwowa boczna

  T. podeszwowa boczna jest właściwym przedłużeniem t. piszczelowej tylnej; krzyżuje ona m. czworoboczny podeszwy po jego stronie podeszwowej, kierując się bocznie, po czym zawraca przyśrodkowo jako łuk podeszwo wy (arcus plantaris).

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice podeszwowe stopy

  Tt. podeszwowe powstają w przejściu z powierzchni przyśrodkowej kości piętowej na podeszwę w kanale kostki przyśrodkowej między obu blaszkami troczka zginaczy.

  Słabsza t. podeszwowa przyśrodkową oddaje gałąź powierzchowną (ramus superficialis) wzdłuż brzegu przyśrodkowego podeszwy w kierunku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOLENIA TĘTNIC STOPY

  Na stopie odróżniamy dwa układy zespoleniowe licznie łączące się z sobą.

  Jeden układ leży na grzbiecie stopy i wytwarza sieć grzbietową, drugi położony na podeszwie obejmuje obie tętnice podeszwowe, przyśrodkową i boczną, oraz ich gałęzie.

  Sieć grzbietowa stopy (rete dorsale pedis), jakeśmy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice podeszwo we palców

  Tt. podeszwo we palców (aa. digitales plantares) pochodzą z tt. podeszwowych śródstopia odchodzących z łuku podeszwowego i biorą znacznie większy udział w odżywianiu palców niż tt. grzbietowe, które są prawie zawsze słabe. Tt. podeszwowe palców biegną razem z towarzyszącymi im żyłami i nerwami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice grzbietowe palców

  Tt. grzbietowe palców (aa. digitales dorsales) nigdy nie zaopatrują całego palca, gdyż wyczerpują się wcześnie i środkowe oraz dalsze członki zaopatrują już tętnice podeszwowe. Tt. grzbietowe palców pochodzą z tt. grzbietowych śródstopia, z których pierwsza jest bezpośrednią gałęzią t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwstecznienie łuku podeszwowego powierzchownego

  Z powodu silnego ucisku, jakiemu podlega podeszwa stopy, powierzchowny, podpow ięziowy łuk tętniczy podeszwy, który by odpowiadał łukowi dłoniowemu powierzchownemu, uległ całkowitemu uwstecznicniu. Również podpowięziowy łańcuch żylny jest przeważnie słaby.

  U człowieka, jak również u małp...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt

Do góry