Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Żyła podniebienna zewnętrzna

  Ż. podniebienna zewnętrzna (v. palatina exlerna') rozpoczyna się w podniebieniu miękkim, kieruje się do migdałka podniebiennego i uchodzi do /.. twarzowej lub innej żyły tej okolicy.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zyła twarzowa

  Z. twarzowa (v. jadali5) pod względem obszaru rozprzestrzenienia odpowiada większej części t. szyjnej zewnętrznej. W okolicy kąta żuchwy, w pobliżu swego ujścia przyjmuje ona ż. zażuchwową która stanowi silny tylny dopływ ż. twarzowej. Na zewnętrznej stronie m. policzkowego znajduje się silne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunek odpływu krwi żylnej z oczodołu

  W warunkach prawidłowych odpływ krwi żylnej z oczodołu odbywa się przypuszczalnie zarówno w kierunku powierzchownych żył twarzy (przez ż. kątową), jak również w głąb do zatoki jamistej (przez ż. oczną). Jeżeli bowiem zachodzą większe wahania ciśnienia w układzie krążenia jamy czaszki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIERZCHOWNE ŻYŁY GŁOWY I SZYI

  Powierzchowne żyły głowy i szyi rozpoczynają się w sieci żylnej na sklepieniu czaszki. Z sieci tej obustronnie cztery pnie zbiorcze — ż. twarzowa, ż. skroniowa powierzchowna (gałąź ż. zażuchwowej uchodzącej do ż. twarzowej), ż. uszna tylna i ż. potyliczna — kierują się ku dołowi z każdej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zyła oczna górna

  Z. oczna górna (v. ophlhalmica superior). Rozpoczyna się ona u wejścia do oczodołu w jego przyśrodkowy  kącie oraz nad więzadłem powiekowym górnym jako ż. nosowo-czołowa (v. nasofronialis); żyła ta zespala się z ż. kątową (v. angulańs), odcinkiem początkowym ż. twarzowej. Ż. oczna górna biegnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła środkowa siatkówki

  Ż. środkowa siatkówki (v. centralis retinae) przeważnie uchodzi samodzielnie do zatoki jamistej. Z n. wzrokowego wychodzi ona zwykle nieco do przodu od t. środkowej siatkówki. Ma ona liczne zespolenia zarówno z ż. oczną górną i jej gałęziami mięśniowymi, jak również z ż. oczną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła oczna dolna

  Ż. oczna dolna (i. ophthalmica inferior). Ż. oczna dolna powstaje z sieci żylnej w przedniej części dna i ściany bocznej oczodołu: biegnie ona w jego dolnej części i dzieli się na dwie gałęzie. Jedna kieruje się do tyłu, przechodzi przez szczelinę oczodołową górną i albo samodzielnie uchodzi do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka skalista górna

  Zatoka skalista górna (sinus petrosus superior} tworzy tylny górny odpływ zatoki jamistej; ciągnie się ona ku tyłowi i bocznie wzdłuż górnej krawędzi części skalistej kości skroniowej w przyczepie namiotu móżdżku i uchodzi do części początkowej zatoki esowatej, czasem do zatoki poprzecznej. Zatoka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka skalista dolna

  Zatoka skalista dolna (sinus petrosus inferior)> większa od poprzedniej, tworzy dolny odpływ zatoki jamistej; biegnie ona wzdłuż tylnej krawędzi części skalistej kości skroniowej w bruździe zatoki skalistej dolnej do części przyśrodkowej otworu szyjnego; następnie poniżej podstawy czaszki skośnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki międzyjamiste

  Zatoki międzyjamiste (sinus inlercauernosi). Na przednim i tylnym obwodzie dołu przysadki a częściowo również w jego dnie poprzecznymi żylnymi przewodami łączą się z sobą prawa i lewa zatoka jamista; są to z a t oki m i ę d z yj a m i s t e. przednia i tylna. Przysadka pod przeponą siodła opony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt

Do góry