Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA

  ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA (v. jugularis externa) położona jest na bocznym obwodzie szyi. Kierunek jej mniej więcej dokładnie wyznacza linia prosta biegnąca z kąta żuchwy do połowy długości obojczyka. Podobnie jak inne żyły powierzchowne szyi, prześwieca ona niebieskawo przez cienką skórę, przede...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły szczękowe

  Żż. szczękowe (w. maxiUares) razem z t. szczękową położone są na stronie przyśrodkowej wyrostka kłykciowego żuchwy. Odpowiadają one większej części t. szczękowej. Liczne dopływy żż. szczękowych tworzą splot skrzydłowy

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła zażuchwowa

  Ż. zażuchwowa (o. retromandibularis) powstaje powierzchownie do przodu od małżowiny usznej z połączenia ż. skroniowej powierzchownej i środkowej; dalej biegnie ona w miąższu przyusznicy ku dołowi do tyłu od gałęzi żuchwy i bocznie od t. szyjnej zewnętrznej; pod kątem żuchwy zawraca skośnie do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły skroniowe powierzchowne

  Żż. skroniowe powierzchowne (w. temporales super fu i ale s). Wychodzą one z sieci żylnej sklepienia czaszki, biegną ku dołowi na powięzi skroniowej do przodu od małżowiny usznej i łączą się w jeden pień, który od tyłu towarzyszy tętnicy skroniowej powierzchownej. Żyła jest wyposażona w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źyła skroniowa środkowa

   Ź. skroniowa środkowa (v. temporalis media) biegnie poprzecznie w m. skroniowym ku tyłowi, nie towarzysząc tętnicy. Z przodu zespala się z powierzchownymi odgałęzieniami ż. twarzowej, zaś w samym mięśniu z ż skroniową głęboką, po czym przebija powięź skroniową nad nasadą łuku jarzmowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły stawowe żuchwy

  Żż. stawowe żuchwy (w. arliculares mandibulae) pochodzą ze splotu żylnego oplatającego staw skrońiowo-żuchwowy: splot ten przyjmuje również żż. bębenkowe (wychodzące przez szczelinę skalLsto-bębenkową z jamy bębenkowej) oraz żyły przewodu słuchowego zewnętrznego i bębenka. Splot ten łączy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła kątowa

  Ż. kątowa (v. anguluris). Początkowy odcinek ż. twarzowej ma nazwę ź. kątowej, która zespala się z ż. nosowo-czołową. początkowym odcinkiem ż. ocznej górnej; o znaczeniu tego połączenia mowa była poprzednio. Do przodu od nasady nosa poprzecznym zespoleniem ż. kątowa łączy się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła nadbloczkowa

  Ż. nadbloczkowa (v. supratrachlearis ) i z. nadoczodołowa (v. supraorbitalis). Z połączenia obu tych żył powstaje ż. kątowa. Ź. nadbloczkowa wychodzi z sieci żylnej przedniej części sklepienia czaszki; często jest żyłą pojedynczą i wówczas nieraz uchodzi do lewej ż. kątowej. /. nadoczodołowa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły powiekowe

  Żż. powiekowe (w. palpebraUs) górne i dolne wychodzą z odpowiedniej powieki; górna uchodzi do ż. kątowej, dolna niżej do ż. twarzowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła głęboka twarzy

  Ż. głęboka twarzy (v.faciei profunda), silna gałąź biegnąca na m. policzkowym i>d tyłu do przodu: żyła ta łączy ż. twarzową z ż. zażuchwową oraz ze splotem skrzydłowym.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt

Do góry