Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Żyła nieparzysta krótka dodatkowa

  Ż. nieparzysta krótka dodatkowa (t. hemiazygos accessoria) biegnie z góry do dołu wzdłuż lewej strony trzonów górnych kręgów piersiowych, przyjmując kilka zż. międzyżebrowych tylnych lewych oraz kilka żż. trzewnych (oskrzelowych i śród-piersiowych). Żż. międzyżebrowe lewe fi—3(4). tak samo jak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany żył nieparzystych

  Rozwój ontogenetyczny żył nieparzystych, a zwłaszcza ż. nieparzystej krótkiej, stwarza możliwości większej liczby odmian. Wspomnimy o niektórych z nich.

  W przypadkach zachowania się ż. głównej górnej lewej ż. nieparzysta krótka na tej samej wysokości i w podobny sposób może do niej uchodzić jak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła nieparzysta krótka

  Z. nieparzysta krótka (v. hemiazygos) jest największym dopływem ż. nieparzystej. Powstaje ona analogicznie do ż. nieparzystej z dwóch korzeni, z ż. lędźwiowej wstępującej lewej oraz często z odgałęzienia ż. nerkowej lewej. Z. nieparzysta krótka kieruje się ku górze na lewo od aorty piersiowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły międzyżebrowe tylne

  Żż. międzyżebrowe tylne (w. inlercostalcs pósteriores) zbierają krew ze ściany klatki piersiowej oraz z części piersiowej rdzenia kręgowego. Biegną one w bruździe żebra wzdłuż tętnic tejże nazwy, którym pojedynczo towarzyszą, i przeważnie samodzielnie uchodzą do ż. nieparzystej. Występują...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły piersiowo-nabrzuszne

   Żż. piersiowo-nabrzuszne (w. thoraco-epigastricae) podwójne na większej przestrzeni lub też pojedyncze biegną powierzchownie wzdłuż przednio-bocznej ściany tułowia od pachy do rozworu odpLszczelowego. Zastawki ujściowe górne kierują krew do jamy pachowej (do ż. piersiowej bocznej), dolne w kierunku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła nieparzysta

  Ż. nieparzysta leży w tylnej i dolnej części klatki piersiowej.

  Początek żyły powstaje z jednego lub z dwóch korzeni, zewnętrznego i wewnętrznego. Korzeń zewnętrzny, stały, wytwarza ż. lędźwiowa wstępująca , która przykryta m. lędźwiowo-uclowym kieruje się ku górze do przodu od wyrostków...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła międzyżebrowa górna

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły skórne brzucha i piersi

  Żż. skórne brzucha i piersi (w. cutaneae abdominis et pectoris) w tkance podskórnej wytwarzają sieć naczyń.

  Z sieci tej obustronnie krew odpływa: 1) powierzchownymi naczyniami: ku górze w kierunku szyi, bocznie do jamy pachowej oraz ku dołowi do rozworu odpiszczelo-wego; 2) głębokimi naczyniami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły osierdziowo-przeponowe

  Żż. osierdziowo-przeponowe (w. pericardiacophrenicae)  podwójnie towarzyszą t. osierdziowo-przeponowej: wyposażone są w zastawki. Żyły te pobierają krew z powierzchni górnej przepony oraz z osierdzia.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zyły piersiowe wewnętrzne

  Zż. piersiowe wewnętrzne (w. thoracicac internae towarzyszą tętnicy tejże nazwy i powstają z połączenia żż. mięśniowo-prze po nowych (w. musculophrenicae) z żż. na brzuszny mi górnymi (w. epigastricae su-periores). W obrębie m. poprzecznego klatki piersiowej żż. piersiowe wewnętrzne są podwójne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt

Do góry