Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Farmakoterapia celowana

  (-, direct transcatheter pharmacothera-py); metoda leczenia polegająca na bezpośrednim podawaniu leków do tętnicy zaopatrującej zmiany chorobowe. W wielu przypadkach taka forma podania leku daje lepsze wyniki leczenia przy stosowaniu mniejszych dawek, przez co zmniejsza się efekty uboczne stosowania leków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encefalopatia

  Cencephalopatia, encephałopathy, cerebro-pathy); zespół chorobowy będący następstwem utrwalonych zmian organicznych w mózgu o różnej etiologii, m.in. urazów czaszki, zapaleń oponowo-mózgowych, chorób metabolicznych, zatruć egzo- i endogennych, zaburzeń krążenia mózgowego i procesów zwyrodnieniowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja pacjenta

  (-, patient education); kiłkuetapowy zamierzony i celowy proces oddziaływania na osobę, która jest klientem systemu opieki zdrowotnej i(lub) jego środowisko; proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i uczenie, cełem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalanie) motywów, —> postaw w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Endometrioza

  [endometriosis); występowanie błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy; dotyczy 5-15% kobiet i aż 30% kobiet niepłodnych. Najczęstsza lokalizacja: jajnik, jajowód, otrzewna miednicy, macica. Możliwe przyczyny: wsteczna menstruacja, metapłazja nabłonka, rozsiew komórek endometrium drogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja

  Ceducatio, education); pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka; ogół procesów obejmujących wychowanie, —» kształcenie, oświatę, których cełem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących wr danym społeczeństwie —* ideałów i —► celów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entezopatia

  (ienthesopathia, enthesopathy); choroba przyczepu (przyczepów) mięśni szkieletowych, rzadziej więzadeł i powięzi, do kości. Zwykle przyczyną są wielokrotnie powtarzane mikrourazy przyczepu, napinania mięśni, głównie u osób niewytreno-wanych. Skutkiem są naderwania włókien ścięgien i odczyny zapalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroencefalografia

  (electroencephalographia, electroencepha-lography); metoda diagnostyczna odbioru, wzmacniania i rejestrowania czynności bioelektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni czaszki w badaniu standardowym (e. klasyczna) lub na powierzchni mózgu (e. inwazyjna) w badaniach lokalizacyjnych ogniska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estrogeny

  (-, estrogens); hormony jajników o budowie pochodnych cholesterolu, wydzielane przez komórki ziarniste pęcherzyków drugorzędowych dojrzewających. Do najważniejszych należą: estradiol, estron i estriol. Wydzielanie ich zmienia się w zależności od cyklu miesiączkowego. Największe wydzielanie estrogenów'...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroencefalogram, EEG

  (—, electroencephałogram); zapis zmian potencjałów elektrycznych mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni głowy. Potencjały mają postać fal o różnej amplitudzie i częstotliwości. Wyróżnia się fale: alfa, beta, theta i delta. Fale alfa mają częstotliwość 8-13 Hz, amplitudę 30-ł00/JV i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka zawodowa

  (—, proffessional ethics); —+ etyka szczegółowa odnosząca się do przedstawicieli danego zawodu i problemów moralnych z nim powiązanych. Zasady te są często zapisywane w —»■ kodeksach etyki, np. pielęgniarek, dziennikarzy czy sędziów. Wypracowanie własnych zasad etyki i sposobu kontrolowania ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 333

  praca w formacie txt

Do góry