Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Węzły chłonne nadobojczykowe

  >

  Naczynia odprowadzające węzłów nadobojczykowych kierują się zarówno do pnia szyjnego, jak i do pnia podobojczykowego, ostatnie oraz naczynia odprowadzające węzłów pachowych tworzą korzenie pnia podobojczykowego

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasmo zażuchwowe

  Pasmo zażuchwowe  towarzyszy żyłom skroniowym powierzchownym i w ich przedłużeniu ż. zażuchwo-wej. Wychodzi ono z okolicy ciemieniowej, z przedniej i środkowej części okolicy skroniowej, z ucłia zewnętrznego, tylnej części okolicy czołowej i z okolicy oczodołowej; przyjmuje ono również naczynia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne naramienno-piersiowe

  Węzły chłonne naramienno-piersiowe (nodi lymphatici dcltoideopccturales). Węzły te, niestałe, przeważnie małe, występują w liczbie dwóch, rzadziej trzech. Leżą one w pobliżu obojczyka, przeważnie w trójkącie naramienno-piersiowym , często przylegając do ż. odpromieniowej.

  Węzły te są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne szyjne powierzchowne

  Grupa powierzchownych węzłów szyjnych składa się mniej więcej z 4—6 węzłów położonych w górnej płytkiej połowie bocznego trójkąta szyi. Przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej układają się tu one wzdłuż n. dodatkowego. W związku ze swym powierzchownym położeniem są dostępne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne szyjne głębokie

  Głębokie węzły chłonne szyi towarzyszą wielkiemu powrózkowi naczyniowo-ncrwowemu. W nieprzerwanych szeregach układają się one wzdłuż ż. szyjnej wewnętrznej począwszy od podstawy czaszki aż do obojczyka. Tutaj uchodzą one do kąta żylnego krótkim pniem szyjnym. Skośne pasmo m. łopat...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne szyjne przednie

  Węzły chłonne szyjne przednie (nodi lymphatici cervicales anteriores ). Jak już wspomniano, regionalne węzły trzew szyi: podgnykowe, przed krtaniowy, przed tchawicze. przytchawicze oraz nadmostkowe pod względem położenia tworzą jeden zespół węzłów przednich szyi, które głównie przyjmują limfę z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne przytchawicze

  Węzły chłonne przytchawicze (nodi lymphatici paratracheales lJ. W rowku między tchawicą a przełykiem wzdłuż n. krtaniowego wstecznego leży obustronnie 5—6 węzłów chłonnych uszeregowanych w długi łańcuch częściowo do przodu, częściowo do tyłu od nerwu. Ku dołowi łańcuch ten przechodzi w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne nadmostkowe

  Węzły chłonne nadmostkowe (nodi suprasternales). W tkance przestrzeni nadmostkowej niezbyt regularnie występują 1—2 węzły. Są one przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej, blaszka zaś przedtchawicza tej powięzi oddziela je od trzew szyi. Węzły te przyjmują limfę z obszaru drenowania ż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł chłonny przedkrtaniowy

  Węzeł chłonny przedkrtaniowy (nodus lymphaticus prelaryngeus). Niew ielki węzeł występuje stosunkowo stale do przodu od krtani poniżej chrząstki tarczowatej. Przeważnie jest węzłem nieparzystym, położonym w pobliżu linii pośrodkowej na więzadle picrścienno-tarczowym lub na łuku chrząstki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne przedtchawicze

  Węzły chłonne przedtchawicze (nodi lymphatici pretraeheales). Małe węzły leżą do przodu od tchawicy poniżej węziny gruczołu tarczowego. Są one włączone w podłużne drogi limfatyczne, które z gruczołu tarczowego zstępują do przedniej jamy śródpiersia. Odprowadzają one chłonkę z gruczołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry