Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Węzły chłonne przymaciczne

  Węzły chłonne przymaciczne (nodi lymphalici parauterini) leżą na bocznym obwodzie szyjki macicy. Ich naczynia doprowadzające wiodą limfę z trzonu macicy i górnej części szyjki. Naczynia odprowadzające w tkance łącznej przymacicza towarzyszą ż. macicznej i uchodzą do węzłów biodrowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne

  Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne (nodi lymphatici iu-guinales superficiales, dawniej zwane podpachwinowymi) leżą w okolicy podpachwinowej odpowiadającej trójkątowi udowemu , na powięzi szerokiej, zwłaszcza tej jej części, którą nazywamy powięź i ą sitowa tą (fascia crihrosa). Węzły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne kręlniczo-okrężnicze

  Węzły chłonne kręlniczo-okrężnicze (nodi lymphatici ileocolici) tworzą grupę położoną w kącie między odcinkiem końcowym jelita krętego a okrężnicą. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z wyrostka robaczkowego, częściowo bezpośrednio, częściowo włączone w drobne węzły wyrostka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne okrężnicze

  Węzły chłonne okrężnicze (nodi lymphatici colici), znacznie mniej liczne niż krezkowe, zbierają limfę z jelita grubego; układają się one wzdłuż odpowiedniego odcinka okrężnicy jako węzły okrężnicze prawe, środkowe i lewe (nodi lymphatici colici dextri, med i i et sinistń). Leżą one w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne odbytowo-odbytnicze

  Węzły chłonne odbytowo-odbytnicze  układają się na tylnej stronie części dolnej bańki odbytnicy. Naczynia doprowadzające tych węzłów towarzyszą żyłom i wiodą limfę począwszy od kanału odbytowego; naczynia zaś odprowadzające uchodzą do węzłów krzyżowych położonych na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne pęcherzowe

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne wątrobowe

  Węzły chłonne wątrobowe (mdi lymphatici hepatici) leżą we wnęce wątroby oraz w więzadle wątrobowo-dwoinastniczym. Naczynia doprowadzające tych węzłów przyjmują limfę zarówno z naczyń głębokich, jak również z powierzchni trzewnej wątroby. Naczynia odprowadzające wiodą do węzłów trzewnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne krezkowe

  Węzły chłonne krezkowe (nodi lymphatici mesenterici) występują w bardzo zmiennej liczbie 100 do 200, położone między obu blaszkami krezki jelita cienkiego (czczego i krętego). Naczynia doprowadzające rozpoczynają się w kosmkach, tworzą sploty w ścianie jelita i parokrotnie są przerywane przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne biodrowe wewnętrzne

  Węzły chłonne biodrowe wewnętrzne (nodi lymphatici iliaci interni) przeciętnie w liczbie 10—12 leżą w otoczeniu naczyń krwionośnych biodrowych wewnętrznych. Do nich uchodzą głębokie naczynia chłonne ściarn miednicy, które z okolicy pośladkowej wstępują do miednicy, jak również naczynia trzew...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne krzyżowe

  Węzły chłonne krzyżowe (nodi lymphatici sacrales) leżą na powierzchni miednicznej kości krzyżowej, układając się wzdłuż t. krzyżowej pośrodkowej. Ich naczynia doprowadzające pobierają limfę głównie z tylnej ściany miednicy i odbytnicy. Naczynia odprowadzające wiodą do węzłów biodrowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt

Do góry