Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Galaktozemia

  (galactosemia); jedna z —>■ chorób metabolicznych, w której występują zaburzenia przemiany węglowodanów. Na skutek braku enzymu, transferazy urydylodwu-fosfogaiaktozy, we krwi gromadzi się nadmiar cukru - gałaktozy, która działa uszkadzająco na komórki różnych narządów. Choroba ujawnia się w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtracja kłębuszkowa

  (-, glomerular fiłtration); f. zachodząca w ciałkach nerkowych (dawna nazwa kłę-buszki nerkowe) poprzez ścianę naczyń włosowatych do światła torebki; dotyczy osocza krwi. Filtrowanejestok. 20% wody osocza oraz rozpuszczone w niej substancje o masie cząsteczkowej poniżej 70 000.

  F. zachodzi dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gammakamera

  (-, gamma camera); podstawowe urządzenie do —> scyntygrafii radioizotopowej. Składa się z 2 zasadniczych części: —*detektora promieniowania (głowicy) i konsoli. Detektor, umieszczony na statywie z ruchomymi ramionami, zbudowany jest zazwyczaj z pojedynczego kryształu scyntylacyjnego (jodek sodu aktywowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fliedner Teodor

  (1800-1864); duchowny ewangelicki, organizator i propagator idei usprawnienia działalności opiekuńczo-pielęgna-cyjnej poprzez podniesienie poziomu przygotowania diakonis protestanckich. W 1836 r. założył w Kaiserswerth pierwszy wzorowy zakład dla diakonis, spełniający funkcje łeczniczo-opiekuńcze oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gimnastyka w ciąży

  gymnastics in pregnancy); zestaw prostych ćwiczeń, dostosowany do indywidualnych możliwości kobiety jej samopoczucia oraz przebiegu i stopnia zaawansowania ciąży. Obejmuje ćwiczenia ogólnie usprawniające, oddechowe, wzmacniające mięśnie tłoczni brzusznej i krocza. Dobrze dobrana (przez lekarza i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja serca

  (ielectrostimulatio cordis, cardiac pacing); metoda —+ ełektroterapii stosowana w zaburzeniach rytmu serca spowodowanych upośledzeniem wytwarzania pobudzeń w układzie bodźcotwórczym serca łub ich przewodzenia. Może być stosowana jako —> elektrostymulacja serca czasow*a lub —► elektrostymulacja serca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko chore przewlekle

  (-, chronicałly ill child); dziecko, które cierpi na chorobę nieuleczalną, nawracającą łub postępującą, trwającą rok lub dłużej. Przykłady dz.p.ch. stanowią dzieci z wrodzonymi wadami ośrodkowego układu nerwowego, serca, białaczką, nowotworami złośliwymi, wrodzonymi chorobami metabolicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutanazja

  (-, euthanasia); „dobra śmierć" (od greckiego eu - dobry, thanatos - śmierć), działanie lub zaniechanie prowadzące do skrócenia życia człowieka dla jego dobra, najczęściej w celu eliminacji cierpienia. W publicystce i prawie najczęściej mówi się o e. jako aktywnym pozbawieniu życia człowieka na jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja serca stała

  (ielectrostimulatio cordis continua, per-manent cardiac pacing); metoda leczenia elektrostymulacja serca przez wszczepienie na stałe układu stymulującego. Wskazania do e.s.s. mogą być lecznicze, związane z aktualnymi zaburzeniami rytmu, lub profilaktyczne, wynikające z przewidywanego nasilenia istniejących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko terminalnie chore

  (-, child terminałly iłl); dziecko umierające (umieranie to proces, który ma określony koniec i skutki, ale trudno jednoznacznie określić jego początek, śmierć _natomiast jest zdarzeniem, które można dokładnie określić w czasie). Dz.t.ch. próbując pojąć własną sytuację, stopniowo rozwija...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 697

  praca w formacie txt

Do góry