Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Glukagon

  (-, glucagon); hormon wytwarzany i magazynowany przez komórki A wysp trzustkowych. Ma budowę połipeptydo-wą. Uwalnianie g. jest regulowane przez liczne czynniki. Obniżenie stężenia glukozy w surowicy krwi pobudza wydzielanie g.,wzrost zaś stężenia glukozy ma działanie hamujące. Wydzielanie g. pobudza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głuchota

  isurditas, surdity); całkowity —> niedo-słuch. Może dotyczyć jednego lub obu uszu. Może być: 1) przewodzeni owra (uszkodzenie aparatu przewodzącego dźwięk); 2) odbiorcza (uszkodzenie zakończeń nerwu słuchowego); 3) mieszana; 4) centralna (uszkodzenie szlaków i ośrodków słuchowych). G. wrodzona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formalizacja organizacji

  (-, formalization of organization); utrwalenie celów i struktury całości organizacyjnej drogą tworzenia oraz wprowadzania zapisanych (za pomocą słów, zdań, linii, figur, liczb itp.) —> wzorców działań, np. statut, regulamin, zarządzenie. Z punktu widzenia liczby, szczegółowości i rygorystyczności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikol etylenowy

  (-, ethylene glycol); alkohol dwuwodoro-tlenowy, słodkawa ciecz zapobiegająca zamarzaniu płynów do chłodnic oraz spry-skiwaczy samochodowych. Toksyczność glikolu wynika (podobnie jak w przypadku —* alkoholu metylowego) z aktywności jego metabolitu (kwasu szczawiowego), który powoduje kwasicę metaboliczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fosfor

  iphosphorus); symbol chemiczny - P, ważny makroelement ustroju. Zawartość w organizmie człowieka wynosi 350-450 mmoli (11 — 14 g). Około 85%

  f. występuje w postaci fosforanu wapnia w kościach; rozpuszczalne w^odorofosfo-rany tworzą ważny układ buforowy krwi. Fosforany organiczne stanowią składowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glistnica

  (ascaridosis, ascariasis); robaczyca przewodu pokarmowego wywołana przez glistę ludzką (Ascaris lumbricoides).Człowiek zai-ąża się inwazyjnym jajem glisty. Młodociana larwa uwalnia się z otoczki jaj w jelicie cienkim i drogą naczyń krwionośnych wędruje do wątroby i płuc, skąd odkrztuszona i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosensybilizatory

  (-, photosensitizers); substancje chemiczne powodujące nadwrażliwość skóry na promienie nadfioletowe światła słonecznego i ze źródeł sztucznych, np. lampy kwarcowe, lampy bakteriobójcze, a nawet łampy jarzeniowe. F. mogą być pochodzenia wewnątrzustrojowego, np. porfiryny, a także działać po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenol

  (-, phenołum); karbol, kwas karbolowy; najstarszy silnie działający środek odkażający wprowadzony przez Listera (1867). W handlu są preparaty: czysty krystaliczny f. (Ac. carbolicum liąuefactum) oraz surowy f. (Ac. carbolicum crudum) w mieszaninie z krezolami ze smoły pogazowej. Ujemne cechy: specyficzny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja pielęgniarki, profilaktyczna

  C—, nurse's function, prophylactic); zadania związane z rozpoznaniem stanu zagrożenia zdrowia, indywidualnych osób, rodzin, grup społecznych, prowadzonym stylem życia, chorobami uznanymi za problem społeczny, wypadkami, uszkodzeniami, katastrofami (w miejscu bytowania, nauki, pracy pojedynczych osób, rodzin...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenyloketonuria

  (-, PKU - phenyllcetonuria); —+ choroba metaboliczna spowodowana genetycznym defektem metabolizmu fenylo-alaniny. U osób zdrowych zawarty w pożywieniu aminokwas, fenyloalanina, ulega rozpadowi poprzez szlak tyrozynowy. W f. zaburzenie tej przemiany prowadzi do gromadzenia się nadmiaru fenyloala-niny i powstawania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 007

  praca w formacie txt

Do góry