Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jaskra

  (glaucoma); stan, w którym dochodzi do postępującego zaniku nerwu wzrokowego i ubytków w polu widzenia na skutek zbyt wysokiego —* ciśnienia wewnątrzgałkowego. Najważniejsze postaci jaskry: j. otwartego kąta, j. zamkniętego kąta, j. wrodzona (—► wodoocze), j. wtórna. J. przewlekła otwartego kąta...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jatrogenia

  (-, iatrogeny); oddziaływanie wywierane na pacjenta przez osobę leczącą, pozytywne lub negatywne. W tym ostatnim przypadku powinno się mówić o jatro-patogenii lub błędach, a nawet urazach jatrogennych. Wielokrotnie pracownicy służby zdrowia nieświadomie popełniają tego typu błędy, np. używając w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izolacja

  (isolatio, isolation); odosobnienie, wyosobnienie, wyłączenie; czynność i działanie polegające na wyosobnieniu kogoś lub czegoś (chorego, bakterii) z czegoś (z populacji ludzkiej, z materiału chorobowego). I. drobnoustrojów - zastosowanie odpowiednich metod mikrobiologicznych, których celem jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito cienkie

  (intestinum tenue, smali intestine) (ryc. 21); 4-5 m długości odcinek składający się z dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego; dwie ostatnie części stanowią zasadniczą długość j.c. i są położone wewnątrzotrzewnowe, przez co mają dużą ruchomość; ściana j.c. składa się z błony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotop

  (—, isotope); atom lub zbiór atomów jakiegoś pierwiastka chemicznego, różniący się od innych atomów tego pierwiastka liczbą neutronów w jądrze i liczbą masową A. Wszystkie i. danego pierwiastka mają taką samą liczbę atomową Z (taką samą liczbę protonów w jądrze) i zajmują to samo miejsce w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holizm w pielęgniarstwie

  (-, holism in nursing); łączy w sobie: filozofię h. (—» holizm), —► istotę zindywidualizowanego pielęgnowania (—»■ proces pielęgnowania), założenia ogólnej teorii systemów i systemowego podejścia w pielęgniarstwie (—■> modele pielęgniarstwa, np.: Betty Neuman, Callistty Roy). Oznacza: 1) jednakowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holizm

  (—, holism); od greckiego holos — całość, pogląd twierdzący, że całości, jakie stanowią np. świat lub człowiek, nie da się sprowadzić do prostej sumy ich składowych. Podstawowa jednostka, tzw. holon, stanowi całość w odniesieniu do organizacji wyższego rzędu, np. komórka wobec tkanki. Medycyna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormony rdzenia nadnerczy

  (-, medullary hormones); h. wytwarzane w komórkach chromochłonnych. Są to 3 aminy katecholowe: 1) adrenalina, w której jest ok. 80% całkowitej zawartości h.; 2) noradrenalina, stanowiąca ok. 20%, oraz niewielka ilość 3) dopaminy.

  H.r.n. uwalniane są przez impulsację biegnącą przez nerwy trzewne, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internalizacja

  (internus, internalization); mechanizm ważny w —» procesie wychowania, polegający na przyjmowaniu za własne narzucanych z zewnątrz postaw, poglądów, norm i wartości; na początku główną rolę w tym procesie odgrywają rodzice dziecka, później wychowawcy oraz grupy rówieśnicze, a po osiągnięciu przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intubacja dotchawicza

  (-, intubatio, endotracheal intubation); wprowadzenie specjalnej rurki bezpośrednio do tchawicy przez jamę ustną (intubacja ustno-tchawicza], jamę nosową (intubacja nosowo-tchawicza] lub drogą sztuczną wytworzoną przez nacięcie tchawicy na szyi (intubacja szyjno--tchawicza —> tracheostomia], I.d. jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 233

  praca w formacie txt

Do góry