Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kamica moczowa, leczenie

  (-, urolithiasis, therapy); leczenie k.m. może być zachowawcze łub operacyjne. Poza usunięciem kamienia powinno również obejmować przyczynę jego powstania (np. usunięcie przeszkody utrudniającej odpływ moczu). W —> kolce nerkowej podaje się leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Uderzenia wodne (tj. wypicie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaniewska Tżycka Jadwiga

  (1908-1988); wybitna postać kształtująca nowoczesne polskie pielęgniarstwo. Urodziła się w Warszawie (29.09.1908). Po ukończeniu gimnazjum wstąpiła w 1927 r. do Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie. Po otrzymaniu dyplomu podjęła pracę pedagogiczną w szkołach pielęgniarskich Warszawy i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiomiopatia przerostow

  (icardiomyopathia hypertrophica, hyper-trophic cardiomyopathy); postać —» kardiomiopatii pierwotnej, genetycznie uwarunkowanej, w której dominującym objawem jest przerost mięśnia serca, powodujący zmniejszenie jamy komory. Przerost może być symetryczny łub niesymetryczny, dotyczący głównie przegrody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiowersja elektryczna

  -, cardioversion); metoda —s- elektrote-rapii stosowana do zwalczania —» częstoskurczu napadowego nadkomorowego i komorowego oraz —> migotania i trzepotania przedsionków. Polega na wywoływaniu jednoczasowej depolaryzacji wszystkich komórek serca krótkotrwałym impulsem prądu stałego o energii 50—400 J...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito grube

  (intestinum crasswn, łarge intestine) (ryc. 21); końcowy odcinek przewodu pokarmowego długości 1,2 —1,5 m; składa się z jełita ślepego (kątnica), okrężnicy: wstępującej, poprzecznej, zstępującej i esowatej oraz odbytnicy: cechami charakterystycznymi ściany j.g. są: 3 taśmy będące pasami błony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jacksonowskie napady padaczkowe

  (iepilepsia Jacksoni, Jackson’s epilepsy); forma napadów padaczkowych częściowych prostych (tj. przytomność jest zachowana). J.n.p. związane są z obecnością ogniska patologicznego (blizna, guz) zwykłe w okolicy ruchowo-czuciowej kory mózgu. Najczęściej obserwowane są j.n.p. z objawami ruchowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezierska Maria Barbara

  (1915-1992); absolwentka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa z 1937 r. W latach 1937-1944 pracowała w II Ośrodku Zdrowia i Pomocy Społecznej w Warszawie. W czasie okupacji rozwinęła działalność opiekuńczą wobec ludności wysiedlonej z zachodnich terenów Polski. Brała również udział w ruchu oporu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama nosowa

  (icamtas nasi, nasał cavity) (ryc. 5); początkowy odcinek dróg oddechowych, rozpoczyna się przedsionkiem nosa wysłanym skórą, z tyłu zaś poprzez nozdrza tylne łączy się z gardłem; ograniczona jest kośćmi: szczękową, łzową, sitową, małżowiną nosową dolną, podniebienną i wyrostkiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica moczowa

  [urohthiasis); choroba, której istotą jest tworzenie się złogów w drogach moczowych (zwykle w układzie kielichowo--miedniczkowym, pęcherzu moczowym). Zazwyczaj złogi przesuwają się w kierunku obwodowym. Spotyka się kamienie wapniowe, wapniowo-szczawianowe, z kwasu moczowego, cystynowe, z fosforanów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama ustna

  Ccainim oris, oral cavity) (ryc. 5); początkowy odcinek przewodu pokarmowego, rozpoczyna się szparą ust prowadzącą do przedsionka ograniczonego wargami górną i dolną, policzkami oraz lukami zębowymi: górnym i dolnym oddzielającymi go od jamy ustnej właściwej, ta ostatnia od góry jest ograniczona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /829

  praca w formacie txt

Do góry